Strona główna

Naszym celem jest walka o rewaloryzację książeczek mieszkaniowych PKO BP. Jeśli posiadasz taką książeczkę i potrzebujesz mieszkania, dołącz do nas! Możemy wygrać.   KRS: 000047 245

NIP 6762467432
nr konta 26 2030 0045 1110 0000 0278 1500

Kraków 13.04.2022

Po miesiącach blokady strona zaczyna działać.

Apel do członków Stowarzyszenia i do Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP …. ci z początkowej fazy działalności zostali zarejestrowani w KRS i nie muszą składać deklaracji , ci zaś którzy przystąpili do Stowarzyszenia lub chcą przystąpić proszeni są o nadesłane DEKLARACJI   przystąpienia do Stowarzyszenia      Odręcznie napisanej i podpisanej z nr KM PKOBP ,Miejscem rejestracji ,założenia, rok założenia i jakie M-X.  podpis nr tel. , adres email   … Im więcej zarejestrowanych tym lepiej dla sprawy.   Składamy sie na   Skargę Konstytucyjną   (poniżej informacja)   Prezes Stowarzyszenia

Kraków 13.04.2022

Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków  prawnego załatwienia sprawy  ,podjęło decyzje o wystąpienie ze SKARGĄ KONSTYTUCYJNĄ  ...WYMAGA TO ZATRUDNIENIA ADWOKATA KTÓRY W NASZYM IMIENIU WYSTĄPI.     to nakład 6500zł …  Dlatego zwracamy się do tych którym zależy na uczciwym załatwieniu sprawy Książeczek Mieszkaniowych i wpłat do Spółdzielni Mieszkaniowych  o wsparcie finansowe dobrowolnymi wpłatami  na konto Stowarzyszenia   26 2030 0045 1110 0000 0278 1500  z dopiskiem dobrowolna wpłata. Zbiórka trwa do 31.05.2022 .. im szybciej zbierzemy 6500zł  tym szybciej będzie złożone zlecenie na Skargę Obywatelską i skierowane od władz.  Jest jeszcze ok 1 milion posiadaczy KMPKOBP poszukajcie ,nie darujcie, bo to wielkie oszustwo władzy po 1989r.   Ci co wpłacili po 100zl dawniej zaryzykowali jak my wszyscy , walczymy  i środki posłużyły na prawie 10 lat działania.  Ta składka na  : Skargę Konstytucyjną ..   Okradziono nas z oszczędności na mieszkanie i udowodniono ,że w III RP panuje bezprawie.

Były Rzecznik Praw Obywatelskich  ODMAWIAŁ  złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Obecny mimo deklaracji ,że będzie bronić interesu OBYWATELI POLSKI odmówił skierowania wniosku do TK. Odmawia też spotkania z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989  .Tym samym udowadnia sie nam Polakom, że jesteśmy jako Naród UBEZWŁASNOWOLNIENI  i nie mamy prawa skargi na krzywdzące ,miliony Polaków ustawy.  Rzecznik Praw Obywatelskich jest tym filtrem który ma niedopuszczań naszych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.  Łamie zasady Konstytucji III RP art 35 .  Przed światem jest jednak naszym przedstawicielem i nas reprezentuje.   Na tym polega zakłamana demokracja III RP i REPREZENTOWANIE INTERESOW TYLKO MALEJ GRUPY WYBRAŃCOW.   Prezes Stowarzyszenia    (adres i telefon na stronie kontakt trybik w górnym prawym rogu strony głównej)

Kraków 03.02.2021

Do posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP 

Od 2012 kiedy nas zarejestrowano jako Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych natrafiamy na  trudności z rozwiązaniem problemu.   Jak widać w sposób prawny w III RP nic nie można zdziałać.  Chcąc wejść na drogę sądową to ogromne koszty.  Przegrana sprawa ,bo powołują się na  wyrok Sądu Najwyższego, który został wydany na polecenie Rządu III RP .   Jeżeli wśród posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  są prawnicy ,którym leży na sercu dobro Polaków i Polski i mogliby pomóc w opracowaniu SKARGI OBYWATELSKIEJ  to prosimy o wsparcie.   Wszystkie organa państwowe odmawiają skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego : odmawiają:

1.Sejm i Senat

2.Prezydeny III RP

3. Sad Najwyższy

4. Prokurator generalny

5. Rzecznik Praw Obywatelskich

Rozmowy z Rządem  nie dały rezultatu  ,wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone.  Nad jedną miała się zastanowić pani Minister Emilewicz ale pan Gowin ja zwolnił i przepadło.    Zaproponowaliśmy ostateczne rozwiązanie problemu 1 miliona Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych co wpłacili do  Spółdzielni Mieszkaniowych..   Po 60 tys. zł dla wszystkich jednakowo. Zapisane tego na koncie PKO BP w postaci obligacji  i do wykorzystania  :

1. jako wkład własny w budownictwie mieszkanie plus (budownictwo komunalno-spółdzielcze)

2. budownictwie domu

3. Zakup mieszkania  do remontu z zasobów gminy lub spółdzielni.

3. Wszelkiego rodzaju remonty mieszkań, domów bez ograniczeń przepisowych.

4. Możliwość zakupu mieszkania , domu, spłata części kredytu.  Nawet gdy mieszkanie dom kupiono kilka lat wcześniej .

5. Wypłata z kilku KMPKOBP na zakup jednego mieszkania  po 60 tys. zł  (uzyskanych cesją od rodziny).  Możliwość kupna do spółki z drugą osobą. Tu też pożyczka 100 000zł na preferencyjnych warunkach (1-2%)

6.  Możliwość użycia 60 tys.  jako dopłatę comiesięczną do pobytu w Domu Opieki , lub  wynajmowanym mieszkaniu ze stałą umową najmu.

7. Ponadto zaproponowaliśmy, aby Bank PKOBP ,udzielił kredytu preferencyjnego 100000zł  (1-2% odsetki)  tym co mają rodziny i weszli w budownictwo mieszkanie + , lub remontują kupione do remontu mieszkanie od gminy, spółdzielni.

Zaproponowaliśmy też ,aby wszelkie posesje stojące do 30 lat i więcej puste były przejęte na rzecz Skarbu Państwa  (kamienice, bloki , domy) z wyliczeniem ich państwowej wartości.  Kwoty po odtrąceniu podatku  wpłacone do depozytu sądowego na 10 lat .  Jeżeli nikt się nie zgłosi Państwo przejmuje.   Posesje sprzedać do remontu tym z KM PKO BP i udzielić kredytu remontowego.  Tu można postawić warunek   nie do sprzedania przez 30 lat.   Pierwsze mieszkanie.  Teren własność gminy i niewysoka ze stalą dzierżawą przez okres zamieszkiwania.

Bank PKOBP wylicza niby premie gwarancyjne w wysokości w wysokości  16-60 tyś.  zł tym z okresu 1970-1979 ,, (po 51 latach czekania)   tym z  1980-1989 4,5- 9 tys. zł  okresu  jest to jawna niesprawiedliwość i oszustwo po 31-43 lat  czekania . Dlatego 60 tys. zł winno być honorowym rozwiązaniem problemu przez Państwo Polskie  obecnie zwane III RP…

To nie usatysfakcjonuje wszystkich, ale to jest jakieś wyjście .Czekam na ewentualną pomoc i opinie tel.  60613 6312.. Prezes Stowarzyszenia .

 

 

Kraków 23.06.2020  Nam Prezydent Andrzej Duda od 5 lat odmawia oddania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKPOBP 1970-1989.

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2020 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596) z art. 58 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

I

Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596) jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak

 

Kraków 8.05.2020
Szanowna Pani Dyrektor Grażyna Wereszczyńska..
Otrzymaliśmy pismo będące odpowiedzią na nasze pismo. Kolejny raz zostaliśmy pozbawieni uczciwej informacji. My, jako Stowarzyszenie oczekujemy od Prezydenta nie załatwienia problemu mieszkaniowego, bo0 fatycznie nie jest to w jego kompetencjach. My, jako Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 oczekujemy tylko jednego … skierowania do Trybunału Konstytucyjnego WNIOSKU, który stworzyliśmy z jego pomocą, jako posła . Wniosku, który dopracowali prawnie wybitni prawnicy Klubu Poselskiego PiS i który złożyli do TK pod asygnata K-17/15. Po wygraniu wyborów nie został on prolongowany i TK oddalił wniosek. Wszyscy upoważnieni odmawiają oddania wniosku do TK. Nawet Rzecznik Praw 0bywatelskich ma zakaz skierowania wniosku do TK.
My poszkodowani Polacy mając prawa do obrony przed krzywdzącymi ustawami Sejmu zwróciliśmy się do Prezydenta III RP, aby On stanął w naszej obronie.
1.Co stoi na przeszkodzie, aby Pan prezydent jednym podpisem na wniosku skierował go do TK. ?
2. Kto zabrania Prezydentowi wystąpić w obronie ponad 1 miliona Polaków.?
3. Dlaczego cenzura wewnętrzna nie pozwala na położenie wniosku na biurku Prezydenta?

Tu chodzi o zasadę prawnego udowodnienia czy Sejm III ma prawo uchwalania ustaw krzywdzących miliony Polaków, czy takiego prawa niema. Czy Konstytucja art.32 zezwala na uchwalanie krzywdzących ustaw czy nie zezwala? Czy III RP jest państwem prawa czy bezprawia dla potrzeb garstki. Wszyscy powołują się na decyzje Sądu Najwyższego, który na polecenie Rządu III RP uchylił wyroki Sądów I i II instancji. Sąd Najwyżsi zatwierdził krzywdzące Ustawy sejmu III RP z 1990r. art.13 i bez zmiany tej ustawy sejmu nie można mówić o jakiejkolwiek zmianie w naprawieniu krzywdy tych, co oszczędzali na mieszkanie z gwarancją wkładów przez państwo polskie. Tą gwarancją było POROZUMIENIE z 1965r. przestrzeganie i honorowane go 1992r. , Co sprawiło, że prawo zaczęło działać w wstecz, że Ustawy z 1990, uchwały Rządu z v1995 zaczęły działać wstecz. Powoływanie się w piśmie nr BDK.0600.2891.2017.4.SM na fakt prac Ministerstwa rozwoju nad projektem UD7 jest żenujące. To trwa już 6 lat i nadal nic. Ponadto My nie zaciągaliśmy kredytów, my zdeponowaliśmy nasze pieniądze w PKOBP i na te pieniądze była gwarancja Państwa Polskiego do 44m2. To była UMOWA SPOŁECZNA i pan Prezydent Andrzej Duda, jako dr prawa doskonale wie, co to oznacza.
NAM, jako poszkodowanym Książeczkami Mieszkaniowymi PKOBP i tym, co wpłacili do SM zależy na werdykcie Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego nalegamy, aby pan Prezydent swoim autorytetem i złożeniem do TK wniosku udowodnił, że w III RP jest praworządność. Werdykt TK jest w tym przypadku potwierdzeniem praworządności i tym, że my Polacy mamy prawo do obrony nawet, gdy wszyscy upoważnieni odmawiają. Uznamy decyzje TK. Jeżeli będzie dla nas korzystna Sejm będzie musiał zmienić ustawę i wtedy Rząd i Sejm rozważą możliwości uczciwego naprawienia krzywdy. Negatywna dla nas decyzja udowodni, że Państwu Polskiemu nie można wierzyć i należy się liczyć z faktem utraty oszczędności nawet tych objętych gwarancja Państwa Polskiego. Obecni PPK, emerytalnych, oszczędności na mieszkania, itd., •Dlatego jako Prezes Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP w obecnej sytuacji nie nalegam na spotkanie z Panem Prezydentem.. ale proszę w imieniu członów i tych, co posiadają KMPKOBP, ci, co wpłacili do SM o dopracowanie wniosku K-17/15 na Wniosek Prezydenta III RP do TK. W TK oczekują na złożenie tego wniosku mamy na to zapewnienie pisemne Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Brak takiego złożenia do TK zmusił nas do przetłumaczenia na język angielski wniosku PiS K-17/15 i pism, jakie otrzymaliśmy odmownych z Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i skierowania sprawy do Trybunału w Sztrasburgu. Poskarżymy się na krzywdzące nas ustawodawstwo i brak możliwości obrony nas Polaków przed tym. Nie będzie to skarga na PiS i Prezydenta a na system, jaki zapanował po 1989, gdzie dobrobyt garstki stawiany jest ponad wszelką uczciwość i prawo do ludzkiego byty milionów Polaków. Poskarżymy się na nieuczciwość Konstytucji III RP, która zabezpiecza bezkarność na stanowiskach władzy i niemożliwość usuwania tych, co działają na szkodę Polski i Polaków. Dotychczas usiłowaliśmy drogą prawną dochodzić swego. Poparł to proponując pomoc poseł Andrzej Duda, ciągle mamy nadzieję, że jako Prezydent też nas poprze. Skieruje dla ZASADY wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i powie to publicznie, że złożył wniosek, bo nie jest mu obojętny los ponad 1 miliona Polaków. Panią Dyrektor do Pani Prośba, aby mimo zakazów położyć wniosek na biurku Pana Prezydenta i niech ON zdecyduje.. kreuje lub odrzuca.. Jeżeli odrzuci z jego parafką prosimy o przesłanie mam odmowy. Nie będziemy już więcej zwracać się do Pana Prezydenta.

Wyrazy uszanowania
Andrzej Kubasik Prezes Stowarzyszenia

Tel.606136312 Stowarzyszenie.. stowarzyszenie7089@onety.pl

Kraków 29.04.2020 ..  Szanowni Członkowie Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 i ci co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych, oraz sympatycy..  INFORMACJA  .. Pan Prezydent Andrzej Duda od 5 lat nie oddał wniosku dotyczącego naszej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego , na nasze pisma nie odpowiada.  Sam jako poseł zaczął sprawę.. dał wtedy słowo ,że pomoże i to w obecności 2 jego prawników. Pomagali opracowywać projekt wniosku do TK .  Zajęty karierą  zbył nas.   PiS podjął sprawę w VII kadencji ..i oddał dopracowany wniosek przez prawników Klubu Poselskiego PiS  do TK.  Po wyborach nie prolongowano wniosku (K17/15) i został on oddalony.  Zwróciliśmy się z gotowym wnioskiem do PREZYDENTA III RP I TAK CO ROK PRZEZ 5 LAT ZWRACAMY SIE Z PROŚBĄ ABY PODPISAŁ I ZLOŻYŁ DO Trybunału Konstytucyjnego.   Kto mu zabronił? Kto nie pozwala Prezydentowi na samodzielne działanie.  To że zakazano Rzecznikowi Praw Obywatelskich rozumiemy to tylko urzędniczyna na usługach władzy dbający o dobrze płatną posadę.  My jako Polacy pozbawieni zostaliśmy prawa skargi na krzywdzące nas ustawy. Nas ubezwłasnowolniono po 1989r.  Dlatego Pan Prezydent Andrzej Duda   znając sprawę od początku winien jest ponad 1 milionowi Polaków  ..skierowanie WNIOSKU do Trybunału Konstytucyjnego.   Dla ZASADY  art.32 Konstytucji III.  Skoro wszyscy upoważnieni do składania skargi odmawiają , nawet  wyznaczony Rzecznik Praw ObywatelskichCzego się BOI PAN PREZYDENT  Andrzej Duda!   czy tego, że okaże się, że Sejm III RP nie ma prawa podejmowania krzywdzących miliony obywateli decyzji.. I co na czele takiego Państwa bezprawia stoi Pan Prezydent dr Andrzej Duda  prawnik z wyksztalcenia  ..Panie Prezydencie czekamy na UCZCIWĄ odpowiedź na list polecony  nr 0065900734824343519 wysłanego 20.03.2020  list doręczono, bo  sprawdzono komputerowo. Nie dostaliśmy dotąd potwierdzenia odbioru.  My ponad 1 milion elektoratu i z rodzinami czekamy na odpowiedź !!! (prezes Andrzej Kubasiak  e-mail stowarzyszenie7089@onet.pl ..

Kraków 12.03.2020  Wiadomość ..   Otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie  kopię pisma wysłanego   przez Ministra Rozwoju do Pana Jarosława Kaczyńskiego w którym wyjaśniają dlaczego nie można naprawić krzywdy tym, co oszczędzali na Książeczkach Mieszkaniowych PKO BP i tym co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.   Państwo nie ma pieniędzy . Ponadto nadal z uporem maniaka Ministerstwo wmawia  nam, że ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych gwarancji poszerzony jest znacznie.   Ministerstwo nie dopuszcza do wiadomości faktu, że my KREDYTÓW NIE ZACIĄGTALIŚMY  a ZDEPONOWALIŚMY NASZE OSZCZEDNOSCI NA MIESZKANIE W BANKU PKOBP ..a Państwo Polskie jest gwarantem tych oszczędności zgodnie z UMOWĄ SPOŁECZNĄ .. ciągłość państwa został zachowany a więc i umowa jest wiążąca.  Powiadomiono też Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego, że My jako Stowarzyszenie odmawiamy przyjęcia Premii Gwarancyjnych  (właściciele KMPKPOBP do dna 23.IX.1990) wyliczanych przez bank PKOBP na podstawie ustawy z dnia 30.IX,.1995  ..Ministerstwo wyjaśnia, że wyliczana premia gwarancyjna średnio 10.214zl  jest i tak ogromna, przy tej liczbie czekających a jest ich jeszcze 1,016 miliona poszkodowanych Polaków.   Dla nich nie jest do przyjęcia kwota 60 tys. zł  jaką zaproponowaliśmy jednakowo dla wszystkich posiadaczy KMPKOBP w trzecim wariancie rozwiązania problemu.   Kwota ta mogłaby być na wkład własny w proponowanym budownictwie przez państwo, w budowie domów, spłacie kredytu za mieszkanie, remontu domu i mieszkania bez określenia ,co za to można remontować. (dach, łazienka, ocieplenia itd. )   uznano te 30 minut za konsultacje ze społeczeństwem a nie przyjęto naszych wniosków i nadal Ministerstwo forsuje swoje.  Odmawia się kolejnego spotkania aby sprawy wyjaśnić do końca.  Brak było przedstawiciela banku PKOBP, bo bank winien też oddać pieniądze bez gwarancji Państwa Polskiego. Pieniądze które pod przymusem wpłacaliśmy bo Bank groźbą zerwaniem umowy o oszczędzaniu  (Wyrównanie do 60 tyś. zł ).          Nadal nasze podania o spotkanie z Posłem a zarazem Prezesem PiS Panem Jarosławem Kaczyńskim nie są rozpatrywane.  Ponad 1 milion elektoratu jest lekceważony.   My chcemy tylko wyjaśnić Panu Posłowi konkretnie o co nam chodzi i prosić go, by mimo zakazu skierowano ponownie, oddalony wniosek K-17/15 ,do Trybunału Konstytucyjnego. To będzie werdykt pokazujący, czy w Polsce jest praworządność zgodna z Konstytucją art.32 ,czy My jako Naród jesteśmy ubezwłasnowolnieni i można nas ustawowymi Sejmu III RP pozbawiać oszczędności nawet jak są gwarantowane przez Państwo Polskie.  (wybaczcie nie umiem załączyć pisma z ministerstwa do tej treści, przepraszam za usterki w piśmie ) może na FB mi się uda.     Andrzej Kubasiak  Prezes Stowarzyszenia 606136312

Kraków 20.02.2020   PILNA WIADOMOŚĆ ..

Pani Poseł Wassermann ma zakaz zajmowania się sprawą Książeczek Mieszkaniowych PKOBP i tych,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych wydany przez Pana Posła szefa Klubu Poselskiego PiS i w-ce marszałka sejmu Ryszarda Terleckiego on też zakazał zorganizowania spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z Prezesem PiS i posłem Panem Jarosławem Kaczyńskim.   Pan Ryszard Terlecki jako poseł też odmawia rozmowy w ramach dyżurów poselskich od 4 lat nie był na dyżurze.  Pan Ryszard Terlecki jako POSEŁ NIE WIDZI POTRZEBY zajmowania się sprawą poszkodowanych.  To Pan Poseł Ryszard Terlecki zabronił prolongaty wniosku K-17/15 złożonego do Trybunału Konstytucyjnego przez PiS przed wyborami do Sejmu VIII kadencji.     Mimo to nalegamy aby Pani Poseł Małgorzata Wassermann spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia i miała odwagę powiedzieć nam w oczy ,że PiS nie dotrzymuje słowa  i dlatego o d 8 lat nas zwodzi.  Kto jak kto, ale Pani Wassermann mająca tak wielkie poparcie w Małopolsce , musi słuchać kogoś ,kto dzięki kombinacjom z głosami ledwie wszedł do sejmu.  Jej śp. ojciec by nie odmówił pomocy i mimo wielkich trudności wsparłby nasze starania.   Widać Pan Poseł Ryszard Terlecki nigdy nie miał problemu z dachem nad głową i zawsze żerował na innych.     plik do pobrania
Andrzej Kubasiak  Prezes Stowarzyszenia  (tel.606 136 312)

 

Kraków 05.12.2019   wiadomość

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Pani Poseł, w odpowiedzi na Państwa wiadomość, pragnę poinformować, iż nadal podejmowane są starania odnośnie Państwa problemu. Skontaktujemy się z Państwem z dalszymi informacjami możliwie wkrótce.

Z wyrazami szacunku,

Konrad Boruta
Dyrektor Biura Poselskiego
Biuro Poselskie Poseł Małgorzata Wassermann
ul. W. Feldmana 4/3, 31-130 Kraków

Kraków 03.12.2019   Wszystkich zainteresowanych co ze sprawą Książeczek Mieszkaniowych  odsyłam pod nr tel. Biuro Poselskie Pani Małgorzaty Wassermann  tel. 604 352 535 .. proszę pytać kiedy będzie spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia  do którego miało dojść ok 2 tyg. po wyborach.

Kraków 01.12.2019    Nadal Posłowie i Senatorowie PiS nas lekceważą. Nadal nie mamy rzetelnej odpowiedzi z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, nadal Kancelaria Pana Premiera nie przekazuje naszych pism Premierowi dlatego ten pomija w swoich wypowiedziach problem książeczek mieszkaniowych PKOBP a tym samym dramat mieszkaniowy Polaków. Nadal PAN PREMIER nie uznał za najpilniejszy w III RP PROBLEM MIESZKANUIOWY dla Polaków.   Dlatego pomija się krzywdy poszkodowanych z Książeczkami Mieszkaniowymi PKOBP 1970-1989  i tych ,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.   K-17/15 wniosek PiS do Trybunału Konstytucyjnego miał rozstrzygnąć czy można zgodnie z Konstytucja IIIRP w sejmie III RP uchwalać USTAWY krzywdzące miliony Polaków czy nie.. po wygraniu wyborów PiS nie prolongował wniosku. Zakpiono z ponad 1 miliona poszkodowanych Polaków.   Dlatego wszyscy co posiadają KMPKOBP z lat 1970-1989 winni udać się do biur poselskich na rozmowę z Posłem i z pismem żądającym wyjaśnienia ,co Pan/i Poseł uczynili w sprawie KMPKOBP ..na kopii potwierdzenie złożenia pisma.  Ksero kopi przysłać na adres Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  ul. Spasowskiego 2/11 31139 Kraków   …Prezes Stow.. AK.

Kraków 7.11.2019   Infrakcja  z Biura Pani Poseł Wassermann Małgorzaty .. po zapytaniu co ze spotkaniem .. nadal czekamy   Szanowny Panie,
pragnę poinformować, na podstawie informacji otrzymanych od Pani Poseł w ostatnim czasie, iż możliwość jakiejkolwiek dyskusji na temat książeczek mieszkaniowych może nastąpić dopiero po sformowaniu się rządu. Prosimy o cierpliwość i umożliwienie Pani Poseł dalszych działań.
Z wyrazami szacunku,

Konrad Boruta
Dyrektor Biura Poselskiego
Biuro Poselskie Poseł Małgorzata Wassermann
ul. W. Feldmana 4/3, 31-130 Kraków

Kraków 2.10.2019  

  Informacja 9.10.2019 o godz.12 przyjmie nas na rozmowę w sprawie KM PKOBP i wpłat do SM Pani Poseł Wasserman..

Byliśmy 11.09.2019 w Warszawie z  pikietą  przed sejmem .. dodaliśmy baner : Panie prezesie Jarosławie Kaczyński  od 4 lat prosimy o 20 minut audiencji ..i pozostałe banery . Rozmawialiśmy na ulicy z panią euro posłanką  Beatą Szydło , bez rezultatu.  W dniu 16.09.2019 pikietowaliśmy przed halą Sokoła w Krakowie  gdzie była konwencja PiS . Rozmawialiśmy z ojcem Prezydenta IIIRP -dał słowo że zapyta syna dlaczego nie doprowadził sporawy KMPKOBP z lat 1970-1989 i wpłat do SM do końca skoro dał słowo, że wszystko zrobi co będzie jego mocy.    (Andrzej Kubasiak Prezes Stowarzyszenia )    Przepraszam tych którzy czują się urażeni ze nie podpisywałem dotychczas moich informacji co robimy w Stowarzyszeniu.   Wybaczcie też styl i formę . nie jestem dziennikarzem .   6.09.2019 otrzymałem pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ..nie umiem bo wgrać na stronę ..oni robią wszystko by sprawy Ks. Mieszk.PKO BP i wpłat do SM nie załatwić pozytywnie.  czy ktoś udzieli mi informacji jak umieścić list 6 stron jako link lub pakiet do otwarcia i przeczytania.

Kraków 6.09.2019  znowu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i wysyła nas na drzewo .. list w załączniku ..(jak umieszcza się zeskanowane pisma)?

Kraków 21.08.2019     wiadomość jaką otrzymałem ..Szanowny Panie,
Spotkanie miało miejsce zaledwie miesiąc temu, zaś prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych są w toku (postępy można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322057). Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wynika, że Ministerstwo jest w trakcie kompletowania stanowisk instytucji kompetentnych do odniesienia się do Państwa uwag do przedmiotowego projektu ustawy. Proszę zważyć, iż przygotowanie odpowiedzi, angażującej w dodatku kilka instytucji, jest procesem czasochłonnym. Niemniej już wkrótce powinni Państwo stosowną odpowiedź otrzymać.
Z wyrazami szacunku

Wojciech Labuda
Asystent Prezesa Rady Ministrów
Biuro Prezesa Rady Ministrów

Kraków 15.08.2019                                                                         Nie mając od 4 lat wiadomości od PiS o możliwości spotkania na audiencji u Posła Jarosława Kaczyńskiego zamierzamy jako Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989, stanąć z pikietą i banerami przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej 84 w dniu 12.09.2019 .od 9.00. Prosząc o audiencję i śpiewając ” U drzwi Twoich stoimy PANIE ,czekamy na Twe zmiłowanie.. ”  Wcześniej będzie kolejna pikieta 11.09.2019 przed Sejmem III RP.   Niema możliwości rozmowy z PiS, bo biura poselskie pozamykane, posłowie są niesłowni , unikają rozmów. Problem Książeczek Mieszkaniowych nie został przez 4 lata rozwiązany.      PiS zwodzi ponad 1 milion ludzi już od 7 lat . Przed wyborami oddali posłowie PiS wniosek do Trybunału Konstytucyjnego K-17/15 robiąc nadzieje na uczciwe potraktowanie krzywdy ponad 1 miliona Polaków.                    Po wyborach PiS nie prolongował wniosku K-17/15 w Trybunale Konstytucyjnym i został on po 6 miesiącach ,zgodnie z prawem oddalany.     Przez cały okres VIII kadencji posłowie PiS zapewniali, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.    Ci zaś posłowie , co podjęli działania w VII kadencji i zapewniali w kampanii wyborczej, że zajmą się sprawą.. po wygraniu wyborów unikali rozmów na temat KMPKOBP i wniosku do TK.    Zwalają na zakaz ,jaki wydał Pan Jarosław Kaczyński ,zajmowania się sprawą. Dlatego od 4 lat prosimy o 20 minut audiencji ,aby powiedzieć czego oczekujemy i poznać autentyczne zdanie Pana Jarosława Kaczyńskiego.. czy on popiera krzywdzące miliony Polaków ustawy Sejmu III RP ..i czy jemu naprawdę nie zależy na rozwiązaniu problemu mieszkaniowego nas Polaków.   Nadal buduje się III RP na krzywdzie narodu !!  

 

Kraków 05.08.2019r.  

Do członków Stowarzyszenia i tych co posiadają KMPKOBP a jeszcze nie są członkami.. INFORMACJA.. Kraków 5.08.2019
Otrzymuje telefonicznie i e-mailami pytania ,co ze sprawą Książeczek Mieszkaniowych PKOBP ..Byliśmy na rozmowach w Warszawie 12.07.2019. do dziś nie dostaliśmy protokołu z zebrania i wiadomości gdzie skierowane zostało nasze pismo z dnia 10.07.2019 a przyjęte osobiście przez Pana Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Juliusza Tezeffa w dniu 12.07.2019 osobiście. Dlatego prośba do zainteresowanych Książeczkami Mieszkaniowymi PKOBP dzwońcie od Pana Dyrektora Juliusza Tezeffa , Pani zast. Alicji Ogonowska Naczelnik – Eliza Chojnicka tel. 22 522 53 00 albo e-mailem stawiajcie pytanie co z KMPKOBP sekretariat@miir.gov.pl Im więcej emalii i telefonów tym może szybciej sprawę rozwiążą. Zapytajcie jakie stanowisko zajęli w sprawie rozwiązania propozycji podanych propozycji przez Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 ..

Stowarzyszenie zostało   Kraków e-mail z  Kancelarii Premiera

Szanowni Państwo,
Ze swojej strony dziękuję za spotkanie i ważny głos w dyskusji na temat projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zapewniam, iż Państwa postulaty będą poddane rzetelnej analizie przez poszczególne resorty, a odpowiedź otrzymają Państwo w przewidzianym prawem trybie. Pragnę również zaznaczyć, iż już wiele z tych propozycji znalazło swoje odzwierciedlenie w procedowanych obecnie projektach ustaw autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, m.in. wspomnianym podczas spotkania projekcie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Postęp prac nad tym aktem prawnym można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969/katalog/12599374#12599374.
Odpowiadając na Państwa pytanie odnośnie do uczestników spotkania – wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: dyrektor Juliusz Tetzlaff, z-ca dyrektora Alicja Ogonowska oraz naczelnik Monika Tarkowska-Martyniak.
Tak jak wspominałem już we wcześniejszej korespondencji, prosiłbym kwestię książeczek mieszkaniowych kierować do odpowiedzialnego za nią resortu, a takim jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Mieszkalnictwa:arejestrowane! 

Kraków 17.07.2019r.  Wiadomość cd.

Przedstawione na spotkaniu 12.07.2019 propozycje.

Ponowne oddanie przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego wniosku K-17/15 .. aby wyjaśnić czy Ustawy sejmu III RP mogą krzywdzić miliony Polaków czy nie mogą.  Inaczej PiS będzie robił nadal uniki jak robił to w VII i VIII kadencji.   Po wyborach nie będzie chciał rozbawiać  i zlikwiduje KMPKOBP oraz wkłady tych co wpłacili do SM  UASTAWOWO.   Bank zaś wykpi się powołaniem na wyrok Sadu Najwyższego  który uznał że Państwo działa zgodnie z prawem czyli Ustawą z 1990  art.13 ..A to, że krzywdzi ona miliony Polaków i jeszcze 1 milion jest poszkodowanych  nie zostało wzięte pod uwagę i że od 1990 r łamana jest Konstytucyjna art.32  Sądu Najwyższego już nie obchodzi.    Dlatego PiS  złożył w imieniu Klubu Poselskiego PiS przed wyborami do VIII Kadencji wniosek K-17/15 do Trybunału Konstytucyjnego …  Po wyborach jak wygrali przestali rozmawiać o KMPKOBP i nie prolongowali wniosku . Dlaczego nie dotrzymali słowa?    Obecnie na 3 miesiące przed wyborami zaczynają rozmawiać bo to 1 milion elektoratu ,+ rodziny.   Ale nie chcą oddać wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ponownie.    Zabroniono też skierowania wniosku  tak zwanemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich ,który mógł to zrobić już 4 lata temu.    Czy rozmowa w kantorku przed portiernią z Przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  w obecności asystenta Premiera Morawieckiego da jakieś pozytywne rezultaty..  Czekamy na protokół ze spotkania i   ustosunkowanie się do naszych propozycji Ministerstwa Finansów, Banku PKOBP , Wydziału odpowiedzialnego za budownictwo mieszkaniowe.  AK

warianty rozwiązania problemu KMPKOBP i tych co wpłacili do SM.

1.Waloryzacja wkładów i odsetek  (zależna od decyzji TK)

2. wersja M-2 = 60 tys.   , M-3=70 tys. , M-4= 80 tys.  M-5 i dom=90 tys.

3. wszystkim z pełnymi wpłatami na dane M i dom  otrzymują po 60 tys. zl

Ze wszystkich wersji uzyskane pieniądze winny być użyte jako:

wkład własny w budownictwie jakie proponuje obecnie Rząd , wkład przy kupnie mieszkania, budowie domu, spłacie kredytu mieszkaniowego i na dom , (bez konieczności aktu notarialnego o jedynym właścicielu), szeroko bez ograniczeń pojęty remont mieszkania, domu, wystarczy potwierdzenie współwłasności.   Możliwość przejmowania w SM mieszkań z odzysku za wkład i wykup za premię.  Możliwość stworzenia kooperatywy kilku wścieli KM  i przejmowanie do remontu niedokończonych bloków  co spoją np.30 lat , (Budownictwo -Spółdzielczo-Komunalne). Gmina ma obiekty do remontu grupa przejmuje 70% mieszkań, 30% gmina.  Pieniądze z KMPKOBP jako podstawa + bank udziela nisko % kredytu jako zadośćuczynienie  ze przez klata nie dopisywano odsetek, nie  były one kapitalizowane.   Tym co mieli KMPKOBP, ale zlikwidowali, bo kupili mieszkania a spłacają kredyt ..bank obniży odsetki.   Tu bank PKOBP może się nie zgodzić ,bo ich prezesi musieliby mieć znacznie mniejsze wynagrodzenia ,co uzyskiwali dzięki  pozbawieniu % wkłady mieszkaniowe.

Możliwość wypłacania dopłaty np. 500zl co miesiąc tym co przenieśli się do domów opieki  , comiesięczne   dopłacania 500 zł do opieki w domu ,   comiesięczne dopłacanie do emerytury 500zł  wszystko aż do wyczerpania kwot o jakie wystąpiliśmy.

Piece i instalacje słoneczne oraz ocieplenia domów są dotowane z funduszu ochrony środowiska i Unie Eur.  propozycja Rządu, że  to z KMPKOBP na ten cel jest  wedle nas wybiegiem. ..

 

 

 

Kraków

Kraków  13.07.2019   UWAGA!!

W dniu 12.07.2019 r.  w godez.13.oo-14.oo  w Warszawie po latach starań i zostaliśmy jako Stowarzyszenie przyjęci na rozmowy w sprawie Książeczek Mieszkaniowych  w  Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju .. przez  Departament Mieszkalnictwa  z obecnością asystenta Pana Premiera ..aby porozmawiać o rozwiązaniu problemu Książeczek Mieszkaniowych PKOBP i tych co wpłacili do SM .. Nadal kategorycznie wyklucza się oddanie  ponowne odrzuconego wniosku K-17/15  PiS  do Trybunału Konstytucyjnego .. nie był on prolongowany przez PiS po wygranych wyborach.

Nadal usiłuje się  nas zbyć fikcją wyliczanych niby premii gwarancyjnych przez Bank PKOBP.  Odrzuca się nasze propozycje rozwiązania problemu.

Wspólne ustalenia to znaczne rozszerzenie możliwości wykorzystania wyliczonej przez bank PKOBP niby premii gwarancyjnej.  Wysokość jej jest nie do przyjęcia przez Stowarzyszenie i tych ,co posiadają KMPKPOBP bo są bardzo krzywdzące.  (śmiesznie niskie wartość 1-2 m2  a Państwo Polskie gwarantowało  zachowanie wartości  do 44m2).

Mają nam dać znać na piśmie, co decyzji Ministerstwa Finansów i Banku PKOBP ..      Ponadto chcą wprowadzić ustawę regulującą  kredyty i pomoc Państwa w premiach gwarancyjnych i inne..   My kredytu nie zaciągaliśmy – My zdeponowaliśmy pieniądze w Banku PKOBP na podstawie gwarancji Państwa Polskiego  POROZUMIENIE 1965 .. art. 16 i pozostałe.    Ustawa z 1990 art.13 pozbawia Ustawą Sejmu III RP miliony Polaków oszczędności na dach nad głową.   My Polacy prawa skargi na krzywdzące ustawy nie mamy ,bo ustawowo nas ubezwłasnowolniono. Fakt można zrobić petycje za pośrednictwem prawnika ,ale to kosztowne i trudno znaleźć prawnika co podejmie się sprawy.   Wyznaczono tych ,co mogą to zrobić i  tergo co ma nas niby reprezentować tak zwanego Rzecznika Praw Obywatelskich .. który jak mu jego mocodawca pozwoli to sprawę odda do TK a jak nie pozwoli to nie odda..  Nie oddał naszej sprawy KMPKOBP do Trybunału Konstytucyjnego . Ma gotowy wniosek opracowany przez wybitnych prawników Kluby Poselskiego PiS  i odmawia skierowania go do TK.    Teraz przed wyborami ustawą chcą wezwać posiadaczy KMPKOBP do zarejestrowania  w Banku PKOBP, pomija się tych ,co wpłacili do SM.. cel ,to ustalenie ile faktycznie jest posiadaczy KMPKOBP .. Nie ma mowy o tym aby Bank PKOBP wysłał listy polecone na podane przy rejestracji adresy oraz wywieszenie w Bankach Plakatów informujących o konieczności rejestracji .. nie uwzględnia się faktu, że Bank odmawia tym co zgubili KMPKOBP dostępu do danych i wystawienia duplikatu.  Dlatego Bank nie chce wysyłać powiadomień do właścicieli KM PKO BP…  aby ewentualni spadkobiercy nie zaczęli dochodzić swego prawa do spadku.

więcej wiadomości w poniedziałek. AK

 

Kraków 6.07.2019.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  przysłało e-mailem  do Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  ..zaproszenie na rozmowę w pomieszczeniu przy portierni ,  w  warszawie w dniu 12.07.2019  godz.13.00-14.00 przy ul. Chałubińskiego 4   określono liczbę osób do 3 .   Mamy powiedzieć swoje zdanie co do proponowanej ustawy.  Problem w tym, że ustawa dotyczy kredytów i pomocy państwa w niby premiach gwarancyjnych.   MY nie braliśmy kredytu MY ZDEPONOWALISMY W Banku PKOBP nasze pieniądze i Państwo Polskie zagwarantowało UMOWĄ SPOŁECZNĄ  ich waloryzację  przy zmianie cen  1m2  do 44m2  .. Tą umowę mimo zachowania ciągłości Państwa Polskiego  zerwano w III RP  Ustawą Sejmu z 1990r. art.13     Chcą nas zbyć 5-8 tys. zł a to jest wielka nieuczciwość . Tym bardziej ,że są i rozliczenia 16-20-30-60 tys. zł  premii gwarancyjnej.   Proponujemy waloryzacje wkładów i odsetek.. albo kompromis po 60 tys. zł na KMPKOBP z przeznaczeniem na budownictwo, remonty mieszkań i domów.  Wkład wołany na mieszkanie proponowane przez pana Morawieckiego i nisko % kredyt uzupełniający z Banku PKOBP.    Tym co zlikwidowali KMPKOBP – Bank PKOBP a wzięli kredyt na mieszkanie bank obniży %. np. do 2% .   Tym ,co kupili mieszkania a posiadają KMPKOBP – wpłata 60 tys. zł  redukująca zadłużenie  bez konsekwencji .  Ci co budują dom  a mają KMPKOBP -60 tys. zł uzupełnienie  zmniejszające kredyt ,podobnie tym co pobudowali a spłacają kredyt .    Szeroko pojęty remont mieszkania, domu przy nawet częściowym akcie własności jeżeli się w nim mieszka.    Możliwość łączenia kilku KMPKOBP uzyskanych cesją w zakup mieszkania, budowę domu  (2-3..x 60 tys .zl.).  Możliwość kilku osób posiadających KMPKOB  połączenie w zakup mieszkania , aby mieszkać a nie wynajmować z kredytem uzupełniającym z banku PKOBP ..
Nie ma zgody na 5-8 tys. zł, bo to krzywda po 30-50 lat oczekiwania .  PiS  odmawia oddania ponownie wniosku do TK, Rzecznik Praw Obywatelskich też odmawia stanąć po naszej stronie. ma na burku gotowy wniosek ,tylko podpisać i złożyć.. dlaczego jest przeciwko nam poszkodowanym Polakom ?  kogo on reprezentuje?

Kraków 4.07.2019  Uwaga, Uwaga!       PiS w Katowicach 5-7.07.2019 organizuje dyskusje na temat „Myśleć Polska” stowarzyszenie dostało sms -zapraszający na to spotkanie.  Okazało się, że to tylko na zapisy i to wyselekcjonowanych i sprawdzonych przez BOR ludzi. Kiedy w poniedziałek 1.07.2019 zgłosiłem chęć udziału w tej konwencji odmówiono mi udziału.  Obawiają się ,że zapytam dlaczego  PiS  nie prolongował wniosku K-17/15 oddanego przed wyborami do Sejmu VIII kadencji ,czego się obawia? Czy tego, że Trybunał Konstytucyjny wyda werdykt ,że w III RP  Sejm III RP może uchwalać krzywdzące miliony Polaków ustawy  a tym samym  obnaży oblicze III RP,  czy tego ,że werdykt wykaże, że Sejm III RP nie może uchwalać ustaw krzywdzących nas Polaków jak ta z 1990 art. 13. .bo nie jest to zgodne z Konstytucją III RP art.32. no i wtedy za 20-30 lat będzie trudno uchwalać ustawę, co okradnie miliony tych, co składać mają na emeryturę w nowej formie proponowanej przez  Premiera Morawieckiego ..   Niedopuszczenie mnie do udziału w konwencji udowadnia też, że słowa Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane na konwencji w Spale (  też zamkniętej i wyreżyserowanej) ..mówiące o otwartości posłów PiS na rozmowy z nami Polakami , to zwykła fikcja.   Biura PiS na głucho pozamykane, posłów niema na dyżurach, jak się z nimi rozmawia to odwracają głowę z pogardą udając, że słuchają jak Pan Terlecki ,albo nie chcą rozmawiać.   Po co więc mówić o   otwartych spotkaniach i dyskusjach   ,kiedy tylko dopuszczą się tych co klaszczą i głośno krzyczą „niech żyje” bo, to zabezpiecza im dostęp do kasy i stanowisk.   Sprawa poszkodowanego ponad miliona posiadaczy KMPKOBP z lat 1970-1989 i tych ,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych już PiS nie obchodzi.. PiS dał kasę i liczy na wdzięczność w głosowaniu.   Nie zastanawia się co dalej..  bez rozwiązania problemu mieszkaniowego !!   Dzieci rosną , często w koszmarnych warunkach mieszkaniowych… i co  .. Nas i nasze dzieci oszczędzających na dach nad głową  zdefraudowano w III RP  .  Teraz liczą ,że oszukają tych ,co będą skradać na emeryturę z dopłatą państwa .. za 20-30 lat nagle ustawa sejmu III RP zredukują te pieniądze do groszy.  Wcześniej Państwo zarobi przy zamianie na euro i stracą oszczędzający.. i tak będą okradane KOLEJNE POKOLENIA,. Oto hasło PiS „Myśleć Polska”  jak się obłowić nie brudząc rąk uczciwą praca ,a udając działacza i rąk do klaskania używając i chowania kasy do walizek. Może i pan Prezes Jarosław Kaczyński jest uczciwym człowiekiem, ale jest dokładnie odizolowany od rzeczywistości jaka panuje w Polsce.  Zaczynana rosnąć ogromny mur miedzy władzą a społeczeństwem.  Rzucanie darmo pieniędzy wzbudza entuzjazm gawiedzi ale nie rozwiązuje istotnego problemu .. Zamiast dążyć do UCZIWEGO PLACENIA ZA PRACĘ , pobierania od tego uczciwego podatku. Uczciwych kredytów z Banków .  Państwo stosuje zwody z rozdawaniem pieniędzy, zwalniania z podatku ,płacenia za dzieci. Nie zapewnia rozwiązania  PROBLEMU MIESZKANIOWEGO DLA TEJ GAWIEDZI.   nadal traktuje się nas jak niewolniczą siłę roboczą i ubezwłasnowolnioną niepiśmienną  masę ,co ma tylko postawić krzyżyk na spreparowanych listach wyborczych.    AK.

 

 

Kraków 11.06.2019   Kolejny raz zostaliśmy spławieni ,tym razem przez kancelarie premiera. .Oto  jak rządzący rozmawiają z elektoratem .  Spotykania w terenie wyreżyserowane ,lidzie z pytaniami na karkach . Innych BOR eliminuje grożąc pobiciem.  Teraz już kancelaria Premiera odmawia rozmowy mimo że Premier przy ludziach w terenie  zlecił jej przygotowanie asystentowi.  (AK)

Szanowni Państwo,
Ponawiam prośbę o kierowanie korespondencji w przedmiotowej sprawie do Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (sekretariatDM@miir.gov.pl).
Z wyrazami szacunku

Wojciech Labuda
Asystent Prezesa Rady Ministrów
Biuro Prezesa Rady Ministrów
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 67 95, tel. kom. +48 601 286 9951.06.2019 Kraków

 

Kraków 4.06.2019  List poniżej.  Oto jak się nas trakcie. Kancelaria Premiera też nas spławia.  Odsyła do Ministerstwa Inwestycji i Rozbudowy ..a tu Pan Minister Andrzej Adamczyk mimo danego PYBLICZNIE słowa na spotykaniu objazdowym w Bochni i Wolbromiu nie chce doprowadzić do rozmowy w sprawie KMPKOBP z lat 1970-1989 ..Kancelaria Premiera zapewniała, że spotka się ,ich przedstawiciel z nami, wysłucha i przedstawi Premierowi lub doprowadzi do krótkiego spotykania z Premierem  ,aby uzgodnić ostatecznie rozwiązania problemu.  no i nas spławiono kolejny raz.   Zapewniali  nas posłowie Masłowska, Smoliński,  senator Cichoń ..wszystko przed wyborami a teraz nas unikają. ( Wniosek oddał PiS do TK  K-17/15 ale po wygraniu wyborów nie prolongowali. zawiedli ponad 1 milion  posiadaczu KMPKOBP z lat 1970-1989  i tych co wpłacili do SM. To jest ta uczciwość  PiS wobec nas obywateli.)….. obecnie nas  spławiono z Kancelarii Premiera..

Szanowni Państwo,
Nawiązując do wcześniejszej wiadomości, spieszę poinformować, iż do rozmów w przedmiocie książeczek mieszkaniowych wyznaczone zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prosiłbym więc wszelkie pisma oraz propozycje kierować do tego resortu, a konkretnie Departamentu Mieszkalnictwa (sekretariatDM@miir.gov.pl), który został przeze mnie poinformowany o dotychczas prowadzonej korespondencji.
Jednocześnie informuję, iż w reakcji m.in. na Państwa postulaty oraz działania Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęło prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. W najbliższym czasie będzie również możliwość zapoznania się z tą propozycją legislacyjną oraz zgłaszania swoich uwag w trybie konsultacji publicznych.
Informuję ponadto, iż nie jestem osobą upoważnioną do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie, stąd też prosiłbym o niekierowanie korespondencji elektronicznej oraz telefonów pod mój adres. Będę wdzięczny także za nieupublicznianie mojego adresu e-mail oraz numerów telefonów. Wysyłane przeze mnie wiadomości kierowane były jedynie do Państwa Stowarzyszenia.
Z wyrazami szacunku

Wojciech Labuda
Asystent Prezesa Rady Ministrów
Biuro Prezesa Rady Ministrów
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 67 95, tel. kom. +48 601 286 995

… to są publiczne telefony, adresu e mail nie podaje. Ludzie poszkodowani mają prawo wiedzieć jak tarkowani są nawet przez kancelarię Premiera.   Czego boi się PiS ,że tak nieuczciwie postępuje wobec nas od 8 lat.  i 4 lat rządzenia.

 

Kraków 31.05.2019 Przykro mi ,ale nadal nie mam wiadomości z Kancelarii Premiera III RP ,co do terminu ewentualnego spotkania w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 ..może w pierwszym tygodniu czerwca się dowiemy. Pan Minister Andrzej Adamczyk nas zlekceważył , słowa danego publicznie, co do spotkania (w Bochni i Wolbromiu 2018)nie dotrzymał. Obecnie
unika problemu i odmawia rozmowy.

 

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za przesłane stanowisko Stowarzyszenia. W najbliższym czasie będę się z Państwem kontaktował odnośnie do możliwości spotkania.
Z wyrazami szacunku
Kraków 21.05.2019
Wojciech Labuda
Asystent Prezesa Rady Ministrów
Biuro Prezesa Rady Ministrów

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 67 95, tel. kom. +48 601 286 995
e-mail: wojciech.labuda@kprm.gov.pl

 

 

Kraków 19.04.2019

Wesołego Alleluja ! Wszystkim Członkom Stowarzyszenia i tym  co posiadają Książeczki Mieszkaniowe PKOBP z lat 1970-1989  i tym  co wpłacili do Spółdzielni Mieszankowych
Odbyła się pikieta przed Sejmem 11-12.04.2019 , nie było ludzi poza 2 osobami z poza Warszawy i 2 osoby z Warszawy. Rozmawialiśmy z wieloma posłami ,ale ci z PiS co mieli nam pomagać nie wyszli do nas Pani poseł Gabriela Masłowska,  Pan Poseł T. Smoliński Ci co oddali wniosek K-17/15 (opracowany przez wybitnych parników Klubu Poselskiego PiS) do Trybunału Konstyicycjnego. Nie powiedzieli dlaczego nie prolongowali wniosku K-17/15  .       Byliśmy na spotkaniu objazdowym Pani Beaty Szydło w Jabłonce na Orawie, aby zapytać dlaczego nie dotrzymała słowa danego publicznie (też na objazdowym spotykaniu)  w Limanowej 2018. Bojówki PiS- BOR w przebraniu(wzorowane na bokówkach KPN) chciały  nas pobić i odebrać banery.. W bezpośredniej rozmowie do jakiej doszło Pani Beata Szydło  znowu zapewniała że podejmie temat.        Potrzebna jest jednak większa manifestacja  np. w maju w czasie obrad sejmu. !! tak by zablokować ul. Wiejską .. wtedy nas zobaczą.. posłowie i media.

Kraków 04.04.2019     UWAGA !     nastąpiła zmiana  terminu pikiety przed Sejmem III RP  na  11-12.04.2019   .. godz. 8.30 ..  (my będziemy by przygotować banery ,by je widzieli idący na obrady posłowie.).  Posiadacze Książeczek Mieszkaniowcy PKOBP i ci, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych z Warszawy i okolic  przybywajcie w miarę swoich możliwości.  Ci z Polski też mogą przybyć .

Tu nie chodzi o rozrabianie a pokazanie nieuczciwość w postepowaniu  posłów i rządzących PiS wobec nas poszkodowanych. Dlaczego się tak boją Rządzący u posłowie oddania wniosku do Trybunału Konstyicycjnego.

 Kraków 26.03.2019   Do członków i sympatyków Krajowego Stowarzyszenia .. w dniach 10-12.04.2019  przed Sejmem III RP pikietujemy — od 8.30-   Protest przeciw odmowie przez PiS rozwiązania problemu skrzywdzonych ponad 1 milion obywateli III RP  ustawami sejmu III RP.   (dlaczego nie prolongowano wniosku K-17/15 do TK !!!  zadrwiono z nas w kampanii przedwyborczej.   Okłamano nas w TV Trwam,” Naszym Dzienniku”, łgano w Radiu Maria..    (ak)

 

W związku z odpowiedzią jaką otrzymał jeden z posiadaczy ksiązeczki mieszkaniowej Odp. dla p. Bomke (2) należy wyjaśnic sobie jedną rzecz. Nasza krzywda to nie tylko efekt przemian jakie zaszły w Polsce. Wielu z nas uważa, ze to mega inflacja pochłoneła nasze oszczędności co nie do końca jest prawdą. Wiekszość wkładów na ksiązeczkach była wpłacana na poczatku lat 80-tych gdy ludzie zarabiali w tysiącach – przyszła hiperinflacja a nastepnie w 1995 roku obcięto 4 zera od naszych wkładów zgormadzonych na książeczkach mieszkaniowych. każdy posiadacz ksiązeczki mieszkaniowej niech sobie zada pytanie czy gdyby mu 4 zer od wkładu mieszkaniowego nie obcięto to kwota znajdujaca sie na książeczce mieszkanowej by sie w miare zgadzała. Dlaczego automatycznie obcięto 4 zera od naszych wkładów skoro doskonale wiedziano że zgromadzano je w czasach gdy zarabiało się w tysiącach zł? Tak to jest jest idioci i nieuki trafiają do polityki i mają władze by decydować o losie innych.

 

25.02.2019 Kraków    Do wiadomości członków i sympatyków. w dniach 10,11,12 .04.2019 r. Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989 ..ogłasza  PIKIETĘ przed gmachem Sejmu III RP poszkodowanych posiadaczy KM PKOBP i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych. Banery już mamy. od 8.00 jak posłowie PiS będą zjawiać się do pracy…niech wiedzą ,ze nas skrzywdzili i oszukali.  K-17/15 nie prolongowali i TK nie wydał werdyktu. i tak będzie w maju, czerwcu, lipcu, wrześniu..

Waż informacje !!!   te 2 pod spodem .
Czy nasze książeczki mieszkaniowe są nie ważne? Po piśmie z Ministerstwa, które znajduj się tutaj Skan z001-2 wychodzi na to ze umowy wielu posiadaczy książeczek mieszkaniowych są nie ważne. W zaznaczonym na czerwono fragmencie jasno jest napisane, iż system książeczek mieszkaniowych zbankrutował już na początku lat 80-tych co oznacza że państwo polskie mając wiedzę, iż nie jest w stanie wywiązać się z zawieranych umów nie powinno w ogóle zakładać nowych książeczek mieszkaniowych. Można zatem uznać, iż umowy były zawierane w złej wierze co czyni je nie ważnymi dając posiadaczom książeczek mieszkaniowych założonych tym po 80-roku prawo do odszkodowania poprzez wypłatę wpłaconych pieniędzy w zwaloryzować kwocie wraz z odsetkami. Ponadto posiadacze książeczek mieszkaniowych mają również prawo do starania się o zadość uczynienie za straty moralne. W takim przypadku przepisy, ustawy i ograniczenia stosowane do posiadaczy książeczek mieszkaniowych nie mają racji bytu.

Witam

W dniu 05.05.2018 roku na spotkaniu z eurposeł Jadwigą Wiśniewską oraz senatorem Leszkiem Piechotą. Na spotkaniu tym został poruszony temat książeczek mieszkaniowych – tu jest fragment nagrania ksiązeczki mieszkaniowe

Pomimo obietnic i wysyałania maili nikt z tych dwojga nie zajął się tematem a w dniu 22.02.2018 roku dostałem maila od asystenta senatora Leszka Piechoty o następującej treści:

„w nawiązaniu do wczorajszej korespondencji e-mail pragnę poinformować w imieniu Pana Senatora RP, Leszka Piechoty, że zgodnie z art. 118 §1 Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, tym samym poszczególni senatorowie RP nie posiadają takiej kompetencji. Dalszą korespondencję w przedmiotowej sprawie uważamy za zamkniętą”

Oczywiście senator może podjąc działania w naszej sprawie ale jak widać wygoniej jest nic nie robić. Pamiętajmy o tym przy wyborach i nie dajmy się znów nabrac na fałszywe uśmiechy i obietnice. Posiadaczy ksiązeczek mieszkaniowych jest ponad milion – mamy siłe by decydowac o tym kto żyje z naszych podatków.

Szanowni Państwo    WAŻNE!!!

Zachęcam wszystkim do składania pism do Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Departament Mieszkalnictwa z żądaniem wypłaty wkładu wpłaconego na książeczkę mieszkaniową z uwzględnieniem gwarantowanej realnej wartości wkładu. Większośc z nas dostawała informacje, iz na skutek zmiany prawa wyrok Sądu Najwyższego z 1993 roku i ustawy z 1995 roku nic nam sie nie należy prócz tego co państwo nam oferuje. Z przykrością stwierdzam, iz państwo na oszukiwało poniewaz w Polsce prawo nie działa wstecz tym samy ustawa z 1995 roku nie może być stosowana do np. książeczki mieszkaniowej założenj w 1980 roku. Do tego dochodza prawa nabyte, których nikt nie ma prawa nas pozbawić. Zachęcam do skorzystania ze wzoru dokumentu, który znajduje sie poniżej. wezwanie do zapłaty Postanowienia PKO_str 1 Wraz z pismem nalezy wysyłac dokument o nazwie Postanowienia PKO str_1. – te dwa pisma stanowią całość. Pisma najlepiej (bez kosztów) wysyłać mailem na adresy mailowe: sekretariatBM@mi.gov.pl ; sekretariatDM@miir.gov.pl ; kontakt@kprm.gov.pl

 

 

Boże Narodzenie 2018 

Wszystkim CZŁONKOM i SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA życzę wspaniałych radosnych Świat Bożego Narodzenia  , a potem ekstra STLWESYRA i dużo zdrowia ,szczęścia ,pomyślności w 2019 Nowym Roku..   życzy Prezes Stowarzyszenia Andrzej Kubasiak
do tego nie tracenia nadziei, wywalczymy swoje z KMPKOBP;.. na wiosnę zaczniemy już poważne protesty przed Sejmem  w czasie obrad sejmu. Mamy banery tylko ludzie walczący o swoje musza się zjawić.  Deklaracja członka będzie w załączniku ..wypełnić i przysłać.  formalności musza być zachowane.  jeżeli jest ktoś kto może pomóc mi umieszczać załączniki i pisma na tej stronie.. abyście wiedzieli, co jest i na jakim etapie są sprawy, to proszę o pomoc.email na stronie kontakt.
Było nas za mało 23.11.2018.  Banery rozpięliśmy ale 7 osób nie wystarczyło, aby media się nami zainteresowały.  Pisemnie prosiliśmy Panią Poseł Gabrielę masłowską aby weszła do nas i powiedziała dlaczego PiS nie prolongował wniosku K17/15  i nie wyszła..  Wyszedł do nas senator Rulewski i 30 minut rozmawiał z nami,  wyszło 5 posłów Klubu Poselskiego Kukiza na czele z posłem Andrzejem  Kobylarzem mają zając się naszą sprawa.  Nadal Rzecznik Praw Obywatelskich ODMAWIA skierowania wniosku do Trybunały Konstytucyjnego !!   Pan Senator Robert Mamątow  Senacka Komisja Praw Człowieka kieruje do Premiera pisma o podjęcie tematu  ,bez rezultatu .
Kancelaria Premiera  i Komisja Mieszkaniowa  nie umieją podając decyzji co , do  zorganizowania spotykania : z przedstawicielami Stowarzyszenia, banku PKOBP, Ministrostwa Skarbu Państwa, przedstawicielem Senackiej Komisji Praw Człowieka.. aby podjąć temat KMPKOBP i uczciwe rozwiązanie problemu.     Pan Minister Infrastruktury  Andrzej Adamczyk i Pani Premier Beata Szydło  mimo publicznie danego słowa ..że zorganizują rozmowy ze Stowarzyszeniem przed wyborami do gmin  ..słowa nie dotrzymali. Oto co warte jest słowo  władz PiS  dawane na objazdowych spotykaniach z nami Polakami.  (Limanowa, Bochnia, Wolbrom).

Kraków 17.11.2018  UWAGA   23.XI.2018  o godz.10.00 przed sejmem III RP  protestujemy w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKOBP i tych co wpłacili do spóldzilni mieszkaniowych..

 

Kraków 5.XI.2018r     WIADOMOŚĆ PILNA

UWAGA !!   w dniu 23.XI.2018   (piątek)  PROTESTUJEMY przed SEJMEM    Kto może przyjechać z Polski ZAPRASZAMY , liczymy na duży udział posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych ,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych z Warszawy . Spotykamy się przed gmachem Sejmu . Protest od 10.00 – są obrady sejmu więc musza nas zauważyć. 

 

Kraków 23.09.2018 APEL do Posiadaczy KMPKOBP

My okradzeni przez Polskę, wydrwieni przez Sąd Najwyższy, oszukani przez PIS

Do Członków i Sympatyków oraz wszystkich posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych POK BP z lat 1970-1989 i tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych..   Nie mogąc sposób prawny doprosić się rozwiązania problemu Książeczek Mieszkaniowych PKO BP i tych, co wpłacili do SM.. Krajowe Stowarzyszone Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989 zmuszone jest zaapelować do Członków, Sympatyków i tych, co posiadają KM PKO BP a jeszcze się nie zgłosili o poparcie i aktywny udział.. Wystąpimy do władz Miasta w Warszawy o zgodę na urządzenie manifestacji przed Gmachem Sejmu III RP i Pałacem Prezydenta III RP w dniu   10.11.2018r. godz.9.00- 20.00

Władze RZĄDOWE nie chcą rozmawiać na spotkaniu przy stole jak na cywilizowane państwo przystało, z przedstawicielami Stowarzyszenia (12 osób z całej Polski) ,to może będą rozmawiać z manifestującymi. W obecności kamer i dziennikarzy. Jeżeli to ma być forma rozwiązywania problemów w III RP no to my poszkodowani dostosujemy się do wymogów. Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe środki, aby prawnie dochodzić naszej krzywdy. Przez 8 lat posłowie, do których się zwracaliśmy nie uczynili nic albo prawie nic. PiS przyjął sprawę KM PKO BP 70-89 i wpłat do SM.. uznali, że to jest krzywda i Klub Poselski PiS skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek pod przewodnictwem Pani poseł Gabrieli Mstowskiej i posła Smolińskiego oraz podpisany przez 50 posłów K-17/15.. w kampanii wyborczej użyto tego z zapewnieniem, że jak wygrają rozwiążą problem.. Po wygnaniu wyborów PiS nie prolongował wniosku w TK..       Pani Poseł odżegnała się od tematu twierdza, że niema czasu, bo jest w innej komisji. Pan poseł Smoliński już, jako minister od budownictwa odpisał, że Polska zbankrutowała i ktoś musiał zapłacić za przemianę. Państwo Polskie zwane III RP, jako gwarant umowy społecznej nie odpowiada za to, co się stało. Pan minister i poseł zarazem zapomniał, że takie umowy przy zachowaniu ciągłości państwa obowiązują. II wojna to był powód do zerwania omów społecznych i budowania Polski od nowa.. tak wiec od 1945 do dziś ciągłość państwowa jest zachowana. Wojny i kataklizmu wielkiego nie było. To, że ci, co walczyli o zmianę systemu z tymi, co byli u władzy dogadali się w Magdalence i ustalili, co kto przejmuje, jako łup z majątku Narodowego i tego, co można ukraść nam Polakom nie jest kataklizmem. Ciągłość państwa jest zachowana, tylko u władzy zasiadają ci, co w PRL byli razem z tymi, co walczyli. Ustawy Sejmu III RP ust.13 z 1990 i dalsze uchwalone przez Sejm III RP krzywdzą miliony Polaków, co oszczędzili na mieszkanie lub dom od 1970-1989 na Książeczkach Mieszkaniowych PKO BP lub bezpośrednio wpłacali do Spółdzielni Mieszkaniowych. To były i są nadal oszczędności z GWARANCJĄ PAŃSTWA POLSKIEGO… My chcemy tylko wywiązania się Państwa ze zobowiązania. Zdajemy sobie sprawę z ogromu kwoty, jaka jest na to potrzebna. Dlatego występujemy o waloryzacje wkładów i doliczenie odsetek za lata oczekiwania. Bank PKO BP od części z NAS pod groźbą rozwiązania umowy o oszczędzaniu wymusił dopłaty, do 60 tys. zł i dlatego Bank winien to też waloryzować i odsetki od tego naliczyć. Ci zaś, co po 1986 wracali systematycznie do 120 rat określoną przez Bank PKOBP kwotę winni też mieć wyliczoną waloryzacje i odsetki. Bank PKOBP nie uprzedził nas pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych, że ten rodzaj oszczędzania jest zagrożony. Mimo zagrożenia bank PKO BP w latach 1973-78 propagował i reklamował Studenckie Książeczki Mieszkaniowe PKOBP z preferencjami, w latach 1979-1984 reklamowano Książeczki Mieszkaniowe PKO BP dla dzieci od urodzenia.. a Spółdzielnie Mieszkaniowe przyjmowały rejestracje od urodzenia, jako kandydackie..   Obiecywano zaliczenie stażu w kolejce po mieszkanie okresu dojścia do dorosłości, czyli 18 lat. Miliony rodziców zakładało dzieciom KM PKO BP i wpłacało żądane wkłady lub raty by zapewnić im lepszy byt, gdy wejdą w samodzielność. Ci, co mieszkali w kamienicach zdawali sobie sprawę, że będą musieli opuścić posesje też mieli KM PKO BP. Pracowali wychowywali dzieci i czekali. Im odmawiano przydziału, bo mieli gdzie mieszkać. Dziś ci ludzie są wyrzucani z mieszkań, jako starsze, często schorowane osoby. Dzieci zaś III RP pogoniła z Polski wmawiając im, że tu dla nich chleba i dachu nad głową niema. Tym zaś, co zostali wmawia się, że nic im się nie należy i czyni z nich niewolniczą silę roboczą. Posiadaczom KM PKO BP wylicza się tak zwane premie gwarancyjne, za które 3-4 m2 kupić nie można. Kwot, które nie rekompensują wkładów, jakie były wymagane na dane M-X, gdy rejestrowano KM lub je zakładano. Ponadto Bank PKO BP obracał i obraca miliardami naszych pieniędzy (nie mając własnych środków na robienie interesu) zarabiając kolejne miliardy, dziesiątki miliardów i zarabia do dziś w zamian oferując nam skandalicznie niskie oprocentowanie poniżej 0, 05% w momencie, gdy średnia inflacja jest na poziomie 2,5%.. Utrudnia się w sposób arogancki i z wielkimi ograniczeniami nawet rozliczanie kwot, jakie się należą posiadaczom KM PKO BP. Stowarzyszenie skierowało wraz z prośbą o spotkanie do Premiera, Sejmu, Senatu propozycje rozwiązania problemu. Otrzymujemy wykrętne odpowiedzi. Sejm i Senat nie chcą skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosku.. odmawia skierowania do TK Kancelaria Prezydenta i sam Pan Prezydent, mimo że jako kiedyś poseł Sejmu VII kadencji w biurze poselskim w obecności 2 jego prawników (jeden z nich był do niedawana doradzą prezydenta) i naszego radcy prawnego, co wykonał analizę prawną i projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dał słowo, że pomoże rozwiązać problem. Sąd Najwyższy też odmawia skierowania wniosku do TK, bo kiedyś miał nakaz wydać wyrok zatwierdzające krzywdzące ustawy sejmu. Wtedy nie miał wątpliwości, co do słuszności, mimo że wiadomym było, że krzywdzą miliony Polaków. Sejm, Senat, Sąd Najwyższy, skierowały nas do Rzecznika Praw Obywatelskich, który mając w ręku gotowy niezrealizowany wniosek PiS K-17/15 winien wystąpić do Trybunale Konstytucyjnego w naszej obronie.. Mimo pism i spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ten ODMAWIA skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego!!

Te wszystkie odmowy włącznie z odmową Rzecznika Praw Obywatelskich wykazały, że my POLACY w Polsce zwanej III RP nie mamy prawa skargi na krzywdzące NAS ustawy.. że tak zwana Konstytucja z art.32 nas nie obejmuje.. że Konstytucja broni tylko wybranych, wysokich urzędników, sędziów, oraz tych, co mają duże pieniądze.. My, jako OBYWATELE jesteśmy ubezwłasnowolnieni zdani na łaskę ustawodawców (50 posłów, 30 senatorów, Prezydenta, Sąd Najwyższy, no i tak zwanego Rzecznika Praw Obywatelskich)..  Jak widać nikt pomocy poza PiS przed wyborami do sejmu VIII kadencji nie podjął sprawy. Media też mają opory w podejmowaniu tematu. Oni czekają na wyjście na ulice i no i spięcie z władzą.. Nadal oczekujemy od PiS odpowiedzi, co do terminu spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia, z Komisją Mieszkaniową Rządu, przedstawicielami Banku PKO BP, Przedstawicielami Senackiej Komisji Praw Człowieka, aby podjąć decyzje, co do rozwiązania problemu. Bo dalej tak być nie możne.. Tym bardziej, że Rząd III RP wypłaca pieniądze tym, co oszczekali na samochody. To, co rożne miary krzywd w III RP. Nasz problem jest kosztowny, ale w ciągu 10 lat można go rozwiązać po ludzku i nie budować III RP na krzywdzie ludzkiej.

Spotkanie przed Sejmem 10.11.2018 to gest rozpaczy poszkodowanych, pokazanie, że III RP to państwo niesprawiedliwe i tylko dla wybranych.

 III RP to atrapa z parawanem, za którym kryje się dramat milionów starszych i młodych Polaków ograbionych nie tylko z majątku narodowego, ale i oszczędności na lepszą przykrość.

    Milionów zniewolonych i rzuconych na kolana niewolników do pracy na wybrańców i obcych. Miliony zdanych na łaskę wynajmujących mieszkania i czerpiących z tego ogromne zyski. Nadal przy pomocy mieszkania Państwo Polskie łamie kręgosłupy moralne Polaków i to jest ten wielki dramat Polski.

Przez 73 lata nierozwiązanie problemu mieszkaniowego, to wielka krzywda czyniona Narodowi Polskiemu. Ciągła tułaczka, brak stabilności i obietnica kolejnych rządzących, co się obławiają naszym kosztem,  że za „30 parę lat jak dobrze pójdzie będzie lepiej.. pracujcie i oszczędzajcie.. a Państwo Polskie pozbawi WAS wszystkiego, gdy kolejni walczący o lepsza Polskę obejmą władzę. Kolejni już nie z pod szyldu Solidarność i Magdalenka, bo ci się obłowili..  zaczną szabrować kraj.
A my mamy się modlić, pracować i dziękować Bogu, że oni pozwalają nam w Polsce wegetować. W najgorszym przypadku oddać życie w obronie majątków tych, co nas okradają, bo to będzie patriotyczny obowiązek. Oni zaś wyjadą z Polski i będą czkać aż obronimy kraj, odbudujemy wszystko, by wracać odbierać swoje.

Został pogwałcony Art. 32 Konstytucji III RP mówiący
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Państwo nie traktuje obywateli równo – jedni mieszkania dostali a drudzy nie.     Świętą jest Umowa Społeczna Państwo Obywatele..  łamanie takiej umowy jest podłością ze strony Państwa i rządzących .
Skoro państwo zbankrutowało to, dlaczego Polska spłaca długi zaciągnięte przez Gierka wobec między innymi USA a nie spłaca wobec swoich obywateli? Wmawianie nam, że to wina inflacji, która pożarła nasze oszczędności jest krzywdzące, bo to nie my obywatele staliśmy za sterami państwa tylko politycy to oni mieli odpowiednie narzędzia by walczyć z tym zjawiskiem, jakim była hiperinflacja–, dlaczego my obywatele mamy płacić za cudze błędy?

 

Kraków 03.09.2018   WIADOMOŚĆ

Nadal nie powiadomiono Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 o terminie spotkania w ministerstwie Infrastruktury i Gospodarki Mieszkaniowej … dał publicznie słowo Minister. Adamczyk ,że zorganizuje takie spotkanie we wrześniu 2018.. czekam na wiadomość.. prezes stowarzyszenia Andrzej Kubasiak ..
listem poleconym nr 00359007731324698063 wysłanym 28.08.2018 przypominam panu Ministrowi ,że Stowarzyszenie czeka na wyznaczenie terminu spotykania w Warszawie w sprawie KM PKO BP z lat 1970-1989.

 

Kraków 21.07.2018 ..

Dziś 21.07.2018 na spotkaniu cotygodniowym posłów PiS tym razem w Wolbromiu Minister Infrastruktur Andrzej Adamczyk ..publicznie określił termin spotkania na rozmowy w Warszawie z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 na połowę września 2018 ..

 

KRAKÓW 15.07.2018    wiadomość

W dniu 14.07.2018 na spotkaniu objazdowym posłów PIS poruszyłem sprawę Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 .Pan Minister Andrzej Adamczyk dał słowo publicznie ,że zorganizuje w Warszawie spotykanie z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z przedstawicielami Rządu celem wysłuchania naszych postulatów i przyjęcia sposobu ich rozwiązania. Pani Beata Szydło 22.04.2018 też obiecała w Limanowej na spotkaniu , że zorganizuje spotkanie ale trudno jej to zrobić. Czekamy teraz na efekt spotykania z Brzeska. To miara wiarygodności PiS w stosunku do nas obywateli.

 

APEL do Członków Stowarzyszenia i sympatyków.. Rząd i posłowie jeżdżą po Polsce i spotykają się z elektoratem, wysłuchując go..  Miejcie odwagę na tych spotkaniach zabrać głos i zapytać  :CO z KSIAŻECZKAMI MIESZKANIOWYMI  i waloryzacją wkładów i odsetek !!!   ..dlaczego nie są brane pod uwagę w Komisji Mieszkaniowej .. wszak to ludzie najbardziej potrzebujący dziś mieszkań 28-45 lat  i garstka wyrzucanych z mieszani w kamienicach 60-75 lat ,  bezdomnych.

APEL do posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970- 1989    (20.06.2018)

Nasi rządzący spotykają się z OBYWATELAMI i opowiadają o tym co robią i co zrobili.. wysłuchują żali i pytań..

Udawajcie się na takie spotkania i zadawajcie pytania : Co z rozwiązaniem problemu Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989?  PiS oddał sprawę do Trybunału Konstytucyjnego K-17/15  i zapewniał, że po wygraniu wyborów załatwi sprawę.   Nie prolongowano wniosku i został on odrzucony.  Krajowe Stowarzysznie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989 cały czas zabiega od oddanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy odmawiają. Nie ma odpowiedzi na prośbę o spotkanie w Warszawie z Panem Premierem Morawieckim lub Panią Szydło , Komisją Mieszkalnictwa, by przedyskutować uczciwe rozwiązania problemy tych co oszczędzali na dach nad głową a których krzywdzącymi ustawami pozbawiono wszystkiego …  udajcie się na spotkanie wcześniej zajmijcie miejsca z przodu by po podniesieniu ręki  (czy są pytania od uczestników spotkania)… widziano WAS i oddano mikrofon, aby zadać pytanie…nie dajcie się  spławiać !!!     Na Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu już zadają pytania o Książeczki Mieszkaniowe i są one niewygodne .. nie dajcie się zbyć…  Pytajcie też dlaczego w warszawie nie wyznaczono terminu spotkania z przedstawicielami posiadaczy KM PKO BP i tych co wpłacili do spółdzielni.ze Stowarzyszenia ..Pisemna prośba została złożona w Kancelarii Premiera.    (Andrzej Kubasiak prezes Stowarzyszenia)

 

Kraków 7.05.2018  

Nie tylko Stowarzyszenie walczy , walczą też  indywidualnie poszkodowani Polacy  i co ich spotyka.. odsyłanie do kolegi   .. to samo co nas od lat.  W Komisji Mieszkaniowej leżą i nasze propozycje. Senat Komisja Praw Człowieka też przesłał tam nasze wnioski. Mieliśmy być konsultantem rozwiązania problemu nowego sposobu budownictwa mieszkaniowego .. widać władza nadal uważa ,że budowa III RP na krzywdzie milionów poszkodowanych jest wyrazem PATRIOTYZMU tych ,co rządza od 1989r.
Łamana jest Konstytucja III RP art.32 a pan Prezydent III RP nie reaguje  a chce ją zmieniać i referendum czynić. Prezydent  III RP odmawia skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego;(leży gotowy w jego Kancelarii, tylko podpisać i skierować do TK).
Rzecznik Praw Obywatelskich ma zakaz kierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ,bo jak inaczej interpretować jego kolejne odmowy , mimo że ..sejm, senat, Sąd Najwyższy piszą do nas pisma i wskazują ,że to w jego kompetencjach jest złożenie wniosku ..bo on NAS reprezentuje ..  my prawa skargi nie mamy, bo nas ubezwłasnowolniono w III RP jako naród..(wniosek też leży na burku Rzecznika. w naszym imieniu składać ma tylko prawo RPO.    Andrzej Kubasiak

e mail do  walczącego Marka

Szanowny Panie,

Biuro Prezesa Rady Ministrów informuje uprzejmie, że Pana korespondencja dotycząca programu Mieszkanie Plus została skierowana do Departamentu Polityki Mieszkaniowej w KPRM, w którego kompetencji leży przedmiotowa problematyka.
Z poważaniem
Anna Dutkiewicz
Radca Prezesa RM ..

I tak robią z nas DUDKA  ..bo komisja milczy, nas też na konsultacje nie poproszono.

Potęga PKOBP zbudowana na krzywdzie posiadaczy książeczek mieszkaniowych?

Należy sobie zadać pytanie czy jeden z największych banków w Polsce PKO BP zbudował swoją wielkość na krzywdzie posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Jako jedyny bank w Polsce może pochwalić się  kwotą około 650 mln zł którymi obraca na oprocentowaniu 0,01%! 650 mln zł to kwota jaka została zdeponowana z tytułu wkładów mieszkaniowych przez posiadaczy książeczek mieszkaniowych na tak zwany wkład własny. Po obcięciu zer na skutek wymiany pieniądza wielu ludzi nie wypłaca pieniędzy gdyż są to grosze a że nie mogą zrealizować ochłapu  jakim jest premia gwarancyjna to tymi środkami cały czas obraca PKO BP. Ile na tym zarabia – łatwo sprawdzić wystarczy się zorientować ile kosztuje najtańszy kredyt w tym banku. Taka sytuacja to nie tylko kpina z osób poszkodowanych jakimi są posiadacze książeczek mieszkaniowych ale również z wolnego rynku bo w przeciwieństwie do PKO BP inne banki muszą zabiegać o klienta oferując lepsze oprocentowanie zdeponowanych środków.

Autor Klaudiusz Sikora

 

Rakiety ważniejsze niż dach nad głową dla obywateli!

Drodzy posiadacze książeczek mieszkaniowych jest mi bardzo przykro poinformować, iż dla polityków ważniejszy jest zakup rakiet niż wywiązanie się z zawartych umów i zapewnienie nam mieszkań na które wpłaciliśmy my lub nasi krewni. Rakiety ważniejsze niż nasze mieszkania – Państwo polskie od lat nie wywiązuje się z umów zawartych z posiadaczami książeczek mieszkaniowych tłumacząc się brakiem środków. Brak środków nie przeszkadza sponsorować programu 500+ który do tej pory kosztował około 50 mld zł. Rakiety Patriot za prawie 5 mld dolarów (około 15 mld zł) również nie stanowią problemu finansowego. Należy więc zadać sobie pytanie czy Polski faktycznie nie stać na wywiązanie się z umów z nami zawartymi czy po prostu jest jej tak wygodniej.Często od polityków dostajemy informacje że system książeczek mieszkaniowych zbankrutował – powszechnie wiadomo że ZUS też od kilku lat jest bankrutem to jednak nie przeszkadza by ludzie dostawali świadczenia z ZUS – dlaczego więc i my nie możemy dostać tego co nam się należy bo za to zapłaciliśmy?

Autor Klaudiusz Sikora


Kraków 20.01.2018r.   Zawiadomienie  o Walnym Zebraniu   Członków  Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989.

10.02.2018.  w Krakowie  ul.3 Maja 5  Klub Studenci „Nowy Żaczek” przy Domu Studenckim Żaczek ..o godz.11.00  zapraszam na zebranie..  (kierunek dojazdu Muzeum Narodowe, Błonia, były hotel Cracovia)   Andrzej Kubasiak prezes

 

Wiadomość z konferencji prasowej u Rzecznika w dniu 16.10.2018. Rzecznik skierował wnio0sek do Prezesa Rady ministrów, aby  Rząd zmienił zasady warunkujące uzyskanie tak zwanej premii  i  rozważył gwarancyjnej włączenie do nowego programu mieszkaniowego.  Nie podziela naszej prośby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego . Tłumaczy to przewlekłością  rozpatrywania wniosków przez TK , wątpliwy werdykty ,który może nie spełniać oczekiwań nas poszkodowanych. ponadto ministrowie przestaną pracować nad włączeniem nas do programu mieszkaniowego do czasu werdyktu.  Niezrozumiałą jest dla Stowarzyszenia decyzja RPO ..tym bardziej, że od początku dochodzimy prawnie naszych racji.  Skoro sejm, senat, prezydent odmawiają i kierują nas do RPO.. winien złożyć Wniosek do TK.. Dla Stowarzyszenia ważny jest WERDYKT  Trybunału Konstytucyjnego stanowiący rozstrzyganie sporów w Państwie prawa.  My jako obywatele jesteśmy, prawnie ustawami sejmu III RP, ubezwłasnowolnieni i nie mamy prawa skargi na krzywdzące nas ustawy sejmu III RP do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego musimy prosić o laskę wstawienia się za nami  Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego przez tych co uchwalają ustawy.  I tu jest nasz Obywateli dramat.   Czy Polska jest państwem prawa ,czy  ulica dyktuje prawo.. Rzecznik stanie za nami , czy nie.. akubasiak

PILNE !!!!

Telefonicznie  powiadomiono Stowarzyszenie  ,że  po wielu miesiącach od spotkania z RPO od 4.X.2017..                                 Rzecznik Praw Obywatelskich  postanowił zorganizować  16.01.2018r. o godz. 12.00 w Warszawie ul. Długa 23/25 dużą konferencją prasową na temat Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych. Zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia , aby też mogli się wypowiedzieć  i swoje uwagi, propozycje oraz żale powiedzieć.

Nadal jednak Rzecznik Praw Obywatelskich  nie składa WNIOSKU do Trybunału Konstytucyjnego by ten wydal werdykt.  Trudno określić co jest powodem czy ma zakaz odgórny ,czy nie wierzy w skuteczność  Trybunału Konstytucyjnego z bardzo długimi terminami rozpatrywania wniosków.   Jakaś jednak PRAWORZADNOŚĆ  w III RP chyba  istnieje a Trybunał Konstytucyjny  skoro jest i są powołani ludzie cieszący się autorytetem , to winni wydać werdykt.  Potem możemy dyskutować czy jest on uczciwy czy krzywdzący.  Jak dotąd wnioski byłych Rzeczników Praw Obywatelskich były rozpatrywane pozytywnie dla obywateli .  np. to że można  wykupić mieszkania od gminy i spółdzielni oraz prywatnych  za pieniądze z KM i premie gwarancyjne ..po wniosku prof. Zielińskiego ..(1992r.)   Potem Rzeczycy Praw  obywatelskich powołując się  na  WYROK Sądu Najwyższego wydany w oparciu o krzywdzące Ustawy Sejmu III RP co do Książeczek Mieszkaniowych ,odmawiali składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.    Obecnie na biurku Rzecznika Praw Obywatelskich leży już gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego od maja 2017r.  – Stowarzyszenie nie otrzymało pisemnego uzasadnienia dlaczego RPO nie składa wniosku.  Czas płynie i zamiast wniosek zalegać w TK zalega u RPO.   Na spotkani z prasowym i mediami zapytam RPO czego się obawia lub kto zakazał mu złożenia wniosku..   Bo uczciwy niezależny , upoważniony do występowania w imieniu obywateli  urzędnik  powinien już dawno złożyć ten wniosek.   My Posiadacze Książeczek Mieszkaniowych PKOBP Z lat 1970-1989 i ci co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych  od lat staramy się dochodzić swego na drodze PRAWNEJ a nie na ulicy  i może dlatego  w III RP nikt z rządzących nas słuchać nie chce.

(Andrzej Kubasiak prezes stowarzyszenia – podpisuje po uwadze, że te wiadomości winny być podpisywane).

 

Informacja 14.11.2017

Do CZŁONKÓW , SYMPATYKÓW i tych co mają Książeczki Mieszkaniowe PKOBP a nie zadeklarowali członkostwa.. 

Piszcie listy (polecone, aby był ślad) do Rzecznika Praw Obywatelskich i już nie proście a żądajcie, aby  skierował WNIOSEK  dotyczący Książeczek Mieszkaniowych PKOBP (ma go na biurku i jego znakomici prawnicy mogą go dopracować ,tak aby nie było słabych punktów) do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO nawet ,gdy sam ma jakieś wątpliwości, co do tej instytucji Państwa Polskiego.  Po to został wybrany na stanowisko Rzecznika PRAW OBYWATELSKICH ,aby w naszym imieniu występować, gdy go o to prosimy..!!!   bo nas skrzywdzono w III RP..   my zaś jako obywatele indywidualnie a nawet jako stowarzyszenie nie mamy prawa  składania skarci do Trybunału Konstytucyjnego ..     Rzecznik miał też  wywalczyć zmianę zasad wykorzystywania tak zwanych premii gwarancyjnych  jakie wylicza bank PKOBP oraz zakwestionować ich wysokość, która jest śmieszna po latach, gdy bank zarabiał i zarabia na naszej krzywdzie.

Proszę o wybaczenie sposob prowadzenia strony nie mam wprawy i robię to jak robię.  Jeżeli jest ktoś kto może mnie wesprzeć w prowadzeniu strony i uatrakcyjnieniu jej tak, aby można było prowadzić  korespondencje na stronie to proszę o to.

To jeden z e maili .. ma rację , czy macie inne wnioski ,propozycje. Klaudiusz ma rację. Tylko jak dojść sprawiedliwości w III RP skoro zamyka się nam możliwość skargi do Trybunału Konstytucyjnego !!    

e mail..dzięki za podzielenie się poglądami na sprawę i za wypis z Konstytucji. .

Oczywiście, że się boi – ja Panu mówiłem że mnie spławił jak wiele lat temu poszedłem do biura w Katowicach – czego Pan oczekuje że on ugryzie rękę która go karmi? Można trochę poczekać ,bo na stronie stowarzyszenia jest informacja,. że on powysyłał to niby do ministerstwa infrastruktury i do PKOBP  więc może czeka na odpowiedź.

Poniżej wklejam maila jakiego właśnie wysłałem do
biura prezydenta – na odpowiedź nie liczę jak mam być szczery

Ostatnio czytałem sobie informacje umieszczone na stronie stowarzyszenia i nie zgadzam się z tym wpisem ”
Jesteśmy zmuszeni upomnieć się o nasze prawa jako obywatele III RP, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem i w świetle Konstytucji III RP nie możemy skarżyć krzywdzących nas ustaw Sejmu III RP, a szczególnie tych pozbawiających nas prawa do dachu nad głową i znacznie zaniżających nasze oszczędności.”

Jeśli chodzi o konstytucję to myślę iż Państwo polskie pogwałciło konstytucje
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
________________________________________
Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jak nazwać równość wobec prawa gdy jedni za wpłaty na książeczkach dostali mieszkania a drudzy wielkie nic – co Pan o tym myśli – proszę dać znać nawet jeśli są to słowa krytyki. Zaraz Będę wysyłał do Kancelarii prezydenta i premiera.

Witam
Gdy ja pisałem do rzecznika praw obywatelskich to mnie spławił mówiąc krótko. Negocjacje czyli z Państwem polskim gdyż około 60% akcji Banku PKOBO należy do skarbu Państwa.

 

 

UWAGA !!    ZEBRANIE 

14.10 .2017 ŻACZEK”     ul. 3-Maja 5  ( obok Muzeum Narodowego ,kierunek Błonia, ) Dom Studencki „Żaczek”

INFORMACJA  6.10.2017

W dniu 4.10.2017  przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  zostali przyjęci  przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  Rzecznik z uwagą  wysłuchał nasze wypowiedzi w sprawie  rozwiązania problemu z  wkładami na Książeczkach Mieszkaniowych i  wpłaty do Spółdzielni Mieszkaniowych. Przyjął do wiadomości, że jest to problem ogromnej wagi. Nie jest zwolennikiem składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zapewnił jednak ,że  prawnicy zatrudnieni w kancelarii Rzecznika Praw Obywatelskich  i komisja zajmująca się problemami mieszkalnictwa dokładnie przeanalizują wniosek do TK i po dokładnym dopracowaniu ,może skierować Wniosek do TK.  Wcześniej jednak złoży wnioski do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do banku PKOBP i  odpowiednich ministerstw , aby zmieniono i bardziej uproszczono warunki otrzymywanie i wypłacanie premii gwarancyjnych wyliczanych na obecnych warunkach.   Tak jak Sejm, Rząd i Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślają ,że realizacja naszych postulatów jest bardzo kosztowna i dla Skarbu Państwa i Banku może to być nie do zrealizowania.  W dyskusji  jaka się wywiązała biorący udział w spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia  podkreślali ,że nie jest to jednorazowe rozwiązanie lecz wieloletnie i środki są przeznaczone na konkretny cel.  Rozwiązanie problemu mieszkaniowego  tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych i posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych  a tym samym największego problemu w Polsce. Nasz ekspert od finansów zaproszony na to spotkanie zarysował ,prawną możliwość rozwiązania problemu finasowania z książeczkami mieszkaniowymi i waloryzacją wkładców i odsetek  z przeznaczeniem na cele budowlane i mieszkaniowe.

Więcej szczegółów po dokładnym   dopracowaniu komunikatu.   Oczekujemy też na pismo z Kancelarii RPO o tym co postanowił RPO.

UWAGA PILNE      czekam na emaile i  telefony z uwagami  20.09.2017    adres email : stowarzyszenie 7089@onet.pl , tel.606136312

Proszę o pomoc  członków Stowarzyszenia ,aby pomogli mi w napisaniu pisma.  Przed wizytą u Rzecznika Praw Obywatelskich musimy mieć prawnie napisane nasze wnioski i prośby.. kto ma jakie dane np. aktualne dane ,co do posiadaczy KM  z podaniem źródła informacji.. proszę o uwagi tych, co wpłacili do spółdzielni mieszkaniowych ..

Wniosek do Ręcznika Praw Obywatelskich

W imieniu członów i sympatyków Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989 ,oraz tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych zwracamy się do

 

Informacja 13.09.2017

Po długim oczekiwaniu na wyznaczenie terminu spotkania  Rzecznik Praw Obywatelskich  wyznaczył termin  przyjęcia przedstawicieli Karkowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989   na dzień 4.10.2017r.  w godz. 9.00-10.00

cel spotkania:   1. Przekonanie Rzecznika Praw Obywatelskich aby złożył zmodernizowany wniosek K17/15 ponownie do Trybunału Konstytucyjnego  jako WNIOSEK Rzecznika Praw Obywatelskich

2. Co dalej z KM PKOBP i tymi co wpłacili do SM  po 31.12.2017 .. Dotąd niema jasnego określenia przez Bank PKOBP i Skarb Państwa rozliczenia.

3.  Konieczność zmiany warunków stawianych aby uzyskać  tak zwaną premie gwarancyjną. Te które obowiązują  w obecnych warunkach pozbawiają  posiadaczom wkładów na KMPKOBP i wpłat do spółdzielni mieszkaniowych uzyskania nawet tych kwot.

4. Kwestionujemy też wysokość wyliczeń tak zwanych premii gwarancyjnych .

Prosimy o propozycje członków i tych co nas wspierają ,co jeszcze  należy poruszyć w rozmowie z Rzecznikiem.

Staramy się o audiencje u Marszała Senatu  Stanisława Karczewskiego  w Kancelarii Senatu jest rozważany termin.

Planowany jest termin  ZEBRANIA  Stowarzyszenia na dzień 14.10.2017   godz. 11.00  w Klubie Studenckim Nowy Żaczek w Krakowie

 Informacja 13.07.2017
              W związku tym, że zgodnie z prawem obowiązującym obecnie w Polsce nie mamy możliwości dochodzenia sprawiedliwego traktowania, musimy rozważyć zjazd zarówno posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych z lat 1970-1989 jak i tych, którzy wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych, w Warszawie  – Na wielka dyskusję  wszystkich Środowisk  zainteresowanych rozwiązaniem problemu mieszkaniowego w Polsce. z obecnością Rządu, NBP, Banku PKO BP, Sejmu, Senatu.  4.10.2017 omówiono sprawę organizacji takiego zjazdu. Na  ten zjazd powinni przyjechać w miarę możliwości wszyscy członkowie Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych i ci co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.  Spotkanie odbyłoby się wynajętej hali  i możliwością zabrania głosu.  jak tylko będzie coś więcej wiadomi.. poinformujemy.

e-mail: stowarzyszenie7089@onet.pl
Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.
                 Jesteśmy zmuszeni upomnieć się o nasze prawa jako obywatele III RP, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem i w świetle Konstytucji III RP nie możemy skarżyć krzywdzących nas ustaw Sejmu III RP, a szczególnie tych pozbawiających nas prawa do dachu nad głową i znacznie zaniżających nasze oszczędności.

                        Posiadacze książeczek mieszkaniowych czują się oszukani, a   wręcz okradzeni. Odmówiono nam nawet skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałkowie Senatu i Sejmu nie znaleźli nawet 20 minut na spotkanie z Przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989 i tymi, którzy wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.

                Kancelaria Prezydenta najprawdopodobniej nie przekaże Prezydentowi wniosku do podpisu.
Podejmujemy próby spotkania zRzecznikiem Praw Obywatelskich ,ale i ten nie ma czasu na przyjęcie na i na pisma nie odpowiada.
PiS przed wyborami skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K-17/15), również w kampanii wyborczej dużo o tym mówiono.
Zapewniano nas, że po wygranych wyborach nasza sprawa zostanie pozytywnie rozpatrzona,  po wyborach nie znalazło się już 50 posłów PiS, aby prolongować wniosek. Zabrakło także 30 senatorów PiS, aby skierować zmieniony nieco wniosek K-17/15 do Trybunału Konstytucyjnego.
Obecna opozycja w Sejmie nie jest w stanie zebrać 50 podpisów, Podobnie niema 30 Senatorów PiS, co podpisaliby wniosek i jako Senacki skierowali do TK.
Ustawy przygotowywane przez PiS nie rozwiązują istniejących problemów , a zwłaszcza problemu mieszkaniowego w Polsce i nie mówią nic o tym, co ma się stać z wkładami na KM PKOBP 70-89 oraz wpłatami do SM i uzyskaniem premii gwarancyjnej. Warunki jakie obecnie zostały postawione są dla wielu z nas nierealne.

Miliony Polaków czują się oszukane przez bank PKO BP, ponieważ zostały wymuszone  dopłaty do 60.000 zł i w teraz powinni otrzymać wyrównanie w pełnej obecnej wartości wraz z odsetkami.
Władze banku PKO BP powołują się jedynie na krzywdzące nas ustawy i nie chcą wyrównywać. Faktem jest też to, że bank PKO BP zarabiał i zarabia miliardy obracając ,od 1970r.do dziś , naszymi pieniędzmi bez własnego finansowego udziału..
                  Kto ma Książeczkę Mieszkaniową 1970-1989 lub wpłacił do Spółdzielni Mieszkaniowej niech zgłasza swój udział w:
Krajowym Stowarzyszeniu Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989

e-mail: stowarzyszenie7089@onet.pl

.

Informacja 5.07.2017

                                                 W dniu 1.07.2017  odbyło się w Warszawie zebranie wyjazdowe Karkowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych  19 uczestników z Warszawy i okolic, z Łodzi, Krakowa.

Zebranie miało na celu poznanie się członków z Warszawy i okolic w celu rozwinięcia działalności stowarzyszenia.

Zapoznania z tym, co dotąd zostało uczynione w sprawie Książeczek Mieszkaniowych.

Apel do wszystkich posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP , aby je odszukali  i  ustalili w banku PKOBP, co im przysługuje. 

Prośba , aby podjęli  decyzję zgłaszania chęci bycia czynnym członkiem stowarzyszenia i zgłosili udział.

Podjęto też decyzje ,aby zmieniono zapis o remoncie (warunek wypłaty tak zwanej premii gwarancyjnej ) aby remont obejmował szeroko pojęty remont mieszkania ,domu.

Zmiana zapisu, co do tych którzy nie spełniają warunków ,aby przejąć premię gwarancyjną  np.: aby wypłacono ją w papierach wartościowych (obligacjach  na podstawie których można by spłacić zadłużenie, gdy się kupiło mieszkanie, buduje dom, remontuje mieszkanie, dom, wziąć kredyt ,gdy się kupiło  mieszkanie, buduje dom,  możliwość opłaty Domu Opieki, leczenia, oraz inne cele) ..

Zdecydowano też  o konieczności spotkania z Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Kuchcińskim , Senatu Panem Stanisławem Karczewskim i Rzecznikiem Praw Obywatelskich , aby przekonać ich  o konieczności złożenia  jeszcze raz wniosku do TK, ( Wniosek K-17/15 oddalony został przez Trybunał Konstytucyjny )  dla rozstrzygnięcia , czy ustawy sejmu III RP   są krzywdzące i konstytucja III RP na to pozwala,  czy Konstytucja III RP na to nie pozwala !!?   Jeżeli III RP jest Państwem Prawa, to My Polacy winniśmy mieć prawo skargi na krzywdzące nas ustawy !!                       Tak nie jest !

My możemy tylko pokornie prosić  o skierowanie Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez  tych, co uchwalają ustawy, kontrolują i zatwierdzają..   Jak dotąd  PiS skierował do TK  wniosek K-17/15 przed wyborami, po wyborach brakło już 50 uczciwych posłów, aby podpisać prolongatę. Niema też 30 uczciwych senatorów, aby skierować wniosek do TK.

Kancelaria Prezydenta nie przepuści wniosku na jego biurko..

Rzecznik znalazł czas aby się z nami spotkać i omówić nasze postulaty. Zapewnia ,że skieruje do Rządu  interpelacje,  nie jest zwolennikiem kierowania Wniosku do TK ,ale  po dopracowaniu WNIOSKU przez kancelarię prawną RPO rozważy złożenie do TK.

a. / członkowie i sympatycy oraz ci ,co posiadają książeczki mieszkaniowe  dzwońcie w swoich okręgach wyborczych do posłów, senatorów, biur poselskich i senackich i pytajcie ,czy poseł , senator  podpisze wniosek w sprawie Książeczek Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego..  lub dlaczego nie chce podpisać.   (telefony na stronach internetowych posłów i senatorów). Jak możecie udajcie się do ich biur i wprost pytajcie co z wnioskiem dotyczącym Książeczek Mieszkaniowych ,  do Trybunału Konstytucyjnego..   To będzie Wasz  czynny udział w Stowarzyszeniu !!!

b./  Wysyłajcie  listy polecone do Marszałków  Sejmu, Senatu z zapytaniem  dlaczego nie chcą przepuścić wniosku (K-17/15) dotyczącego Książeczek Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego skoro Polska jest państwem prawa..  dlaczego nie chcą się spotkać z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP 1970-1989 oraz tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych..  

c./ Wysyłajcie listy do Rzecznika Praw Obywatelskich , aby  napisał dlaczego boi się oddać Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  … skoro jest rzecznikiem praw nas obywateli !!!

PS.

Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia proszę o wyrozumiałość ,co do stylu pisania i prowadzenia strony,  proszę też o wyrozumiałość, co do słabego realizowania  naszych starań rozwiązania problemu.     Jest to amatorskie prowadzenie.  

Chcemy to prawnie realizować, zdaliśmy się na polityków a ci  z uśmiechem na ustach, zapewniają ,że pomogą a potem nic nie czynią i udają bardzo zajętych..   Jak dotąd zawiedliśmy się na  panu Andrzeju Dudzie, który nie dotrzymał słowa,  pani Gabrieli Masłowskiej  która wykorzystała nas w kampanii wyborczej a potem odpuściła , zawiódł nas też pan Senator Zbigniew Cichoń ,który zapewniał solennie, że wesprze  skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego  i nawet nie podjął  starania o zebranie 30 podpisów senatorów..    Obecnie  usilnie staramy się o widzenie i rozmowę z Panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich …          Chcemy zorganizować zjazd członów w Warszawie   ,tym razem z całej Polski  i poprosić na ten zjazd przedstawicieli senatu, sejmu, banku PKO BP, rządu i  wspólnie bez protestów przed Semenem,  Pałacem Prezydenta — znaleźć sposób na  uczuciowe rozwiązanie problemu    (budownictwo spółdzielczo-komunalne z uwzględnieniem Książeczek Mieszkaniowych ,  uczciwych kredytów na budowę domów, remonty posesji, mieszkań itd.)  Uwzględnienie tych co są samotni i środki z KM chcą wykorzystać w inny sposób.      emailami :  proszę zgłaszać propozycje  jak  można wykorzystać przysługujące premie gwarancyjne ..  Proszę też o radę jak dotrzeć do mediów TV, FORUM, i innych gazet,  jak rozpropagować stronę internetowa ..oraz jak dotrzeć jako Krajowe Stowarzyszenie do większej liczny posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych !! i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych..

 

 

Informacja 27.06.2017r.   Był telefon z Kancelarii Marszalka Senatu, Pan Marszałek prawdopodobnie podejmie sprawę i istnieje możliwość , że spotka się z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia na audiencji , której termin ustali kancelaria ..Pytano ile jeszcze nas posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych co wpłacili do spółdzielni Mieszkaniowych jest ..a jest nas ponad 1 milion !!!  i ich to przeraża …

 

 

Informacja  z dnia 26.06.2017            

                                                                ZEBRANIE

Zebranie wyjazdowe Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  z lat 1970-1989 i tych ,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych   .. 1.07. 2017  WARSZAWA ul. Elektoralna 26  godz. 11.00 – 13.00+  (parter)..   zapraszamy wszystkich zainteresowanych ,posiadających Książeczki Mieszkaniowe i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Informacja  z dnia 7.06.2017

prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich o spotkanie  z przedstawicielami Stowarzyszenia na rozmowę w Warszawie.  Cel : przekonanie Rzecznika do złożenia wniosku w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 19780-1989 i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego ..to jest ponad 1 miliona poszkodowanych.  Posłowie PiS odmówili po wygraniu wyborów prolongaty ,złożonego przed wyborami wniosku do TK,  gdzie był zarejestrowany sygn. K17/15.   Senatorowie nie podjęli sprawy i nie są w stanie zebrać 30 podpisów, aby skierować wniosek do TK.. Kancelaria Prezydenta nie przepuściła wniosku na biurko Prezydenta III RP.   Pozostała nam  jedyna droga złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich . Problem polega tylko w tym, aby  urzędnicy w instytucji pana Rzecznika , byli na tyle uczciwi ,że przepuszczą nasze pisma na biurko Rzecznika Praw Obywatelskich , a nie zablokują jak w Kancelarii Prezydenta III RP.

 

Informacja z dnia 25.05.2017

Zapytanie Senatora Z_Cichonia_3_03_2017_str 2

Zapytanie Senatora Z_Cichonia_3_03_2017_str 1

Pismo Senatu IIIRP

.Informacja z dnia 28.04.2017

Witam po miesiącach milczenia. Cały czas Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  usiłuje nakłonić  Posłów, Senatorów, Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich od skierowania WNIOSKU dotyczącego krzywdzących nas ustaw  do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS przed wyborami oddali wniosek do TK, z zapewnieniem, że jak wygrają wybory doprowadzą sprawę do pozytywnego rozwiązania.  Po wyborach nie znalazło się 50 uczciwych posłów, aby podpisać prolongatę.  Staliśmy się, jako elektorat już niepotrzebni. Odmówił złożenia wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich (powołany przez sejm III RP) zasłonił się wyrokiem Sądu Najwyższego , który został powołany przez sejm III RP i ślepo opierał się na Ustawach Sejmu III RP,   Zwracaliśmy się do Kancelarii Prezydenta III RP Andrzeja Dudy , ale pełniąc rolę CENZURY pism Kancelaria Prezydenta odmówiła położenia wniosku na biurko Prezydenta.  (jako poseł dał słowo, że wesprze Stowarzyszenie i doprowadzi do pozytywnego załatwienia sprawy, ale nie miał na to czasu przez 17miesięcy.

Obecnie od grudnia 2016 do dziś sprawą zajmuje się  prawnik Pan Senator Zbigniew Cichoń.  ma problem z zebraniem 30 podpisów Senatorów III RP.  Proponowane rozwiązanie to zwrócił się ponad 2 miesiące temu do  Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, aby ten w imieniu Rządu  złożył wniosek do Sejmu III RP o uchylenie krzywdzących ustaw i  danie możliwości naprawienia krzywdy, jaką wyrządzono milionom Polaków,   Zablokowanie jednostronnej decyzji banku PKOBP, co do likwidacji Książeczka Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1993.. Tym samym Bank PKOBP zagarnie miliardy, które zarobił przez ponad 47 lat na tych, co posiadają KMPKPOBP. i tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych i wszystko zgodnie z krzywdzącymi nas Ustawami Sejmu III RP…

My, jako Obywatele III RP Ustawami Sejmu III RP, pozbawieni zostaliśmy możliwości skargi na krzywdzące nas USTAWY SEJMU III RP..  nie mamy prawa indywidualnie ani jako Stowarzyszenie składania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.. 

Mogą to robić ci, co uchwalają ustawy i je zatwierdzają.  Powołany do obrony naszych interesów Rzecznik Praw Obywatelskich to  fikcja (ciepła posadka dla markowania demokracji i praworządności w III RP).     Wysłano do Senatorów emaile z  projektem wniosku (TK17/15 wycofanym z TK, aby po zmianie 1 strony z nagłówkiem Wniosek Senatu i ostatniej strony z podpisami 30 Senatorów przesłać do Trybunału Konstytucyjnego)  z prośbą o zapoznanie i podpisanie, gdy senator Zbigniew Cichoń będzie zbierać podpisy..

Kancelaria Senatu dała nam do zrozumienia, że senatorowie nie są sprawą zainteresowani.     Tym samy 4 instytucje, które mogą złożyć za nas UBEZWŁSNOWOLNIONYCH  wniosek do TK,   aby stwierdzono czy Ustawy Sejmu IIIRP są zgodne z Konstytucją III RP, uchwaloną przez Sejm III RP i można uchwalać krzywdzące ustawy,   czy jest niezgodna z Konstytucją III RP i krzywdy należy naprawić.   Tego się nam odmawia,   tym samym  podważa się  stwierdzenie ,że III RP jest Państwem PRAWA , a z nas czyni  niewolniczą masę pozbawiona prawa do skargi , gdy Uchwalane ustawy Sejmu III RP nas krzywdzą. Uchwały posłów III RP  i to wybranych   przez nas ciemną niepiśmienną masę, co ma prawo tylko krzyżyk postawić jak PAN każe..   Nadal mamy nadzieję, że Senatorowie zrozumieją powagę sprawy.

Proszę dzwońcie do Senatorów w swoich okręgach wyborczych,   adresy biur i telefony senatorów  są na stronie: Biura Senatorów VIII kadencji    .. i pytajcie czy poprą wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKO BP  i  czy wraz z innymi Senatorami zablokuje decyzje PKOBP  zrywającą umowy o oszczędzaniu z końcem 2017r, do czasu  wydania werdyktu przez TK i  zmusi do naprawienia krzywdy, jaką PKOBP wyrządziło milionom tych, co oszczędzali na KMPKOBP i tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych  !!!    Jest nas ponad 1 milion , nawet jak ktoś nie jest jeszcze członkiem Stowarzyszenia, niech też dzwoni do Senatorów w swoich okręgach wyborczych.   Im więcej telefonów do biur Senatorów i do samych senatorów ,tym może nakłonimy ich do podpisania wniosku  i złożenie do TK.  Andrzej Kubasiak  Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 oraz tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.  Jeżeli uda mi się  zainstalować na stonce skany pism z Kancelarii Prezydenta, Senatu,  Rzecznika to będziecie mogli przeczytać jak są nasze prawa przestrzegane w III RP.  Czekam na zgłoszenia  bycia członkiem Stowarzyszenia!!   

                                                                                                                                                                                  

Informacja z dnia 10.02.2016
Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta

Do pobrania, strona pierwsza — [pobierz]
Do pobrania, strona druga — [pobierz]
Do pobrania, strona trzecia — [pobierz]
Informacja z dnia 11.01.2016
Korespondencja z Bankiem PKO BP

W związku z licznymi zapytaniami posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych zarejestrowanych w PKO BP, na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 73 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem, czy prawdą jest, że władze Banku PKO BP podjęły decyzję o likwidacji w/w książeczek mieszkaniowych? Jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta to proszę o informację o jej treści oraz podstawę prawną. Jednocześnie proszę o szybką odpowiedź na niżej podany adres. Brak jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie jest powodem niepokoju społecznego.

WIĘCEJ
Informacja z dnia 16.12.2015
Korespondencja z Ministerstwem jednego z aktywnych członków Pana Siory.
WIĘCEJ
Informacja z dnia 15.12.2015
Wesołych Świat Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 ..w zdrowiu, pomyślności ,oraz rozwiązania naszego problemu…życzy Prezes Andrzej Kubasiak

Informacja z dnia 14.12.2015
Popierajmy, jako Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy KM PKO BP z lat 1970-1989 i ci co wpłacili do Spółdzielni ,szybką stabilizację Trybunału Konstytucyjnego, bo PiS wspiera nasze starania ..wniosek w naszej sprawie złożył PiS do TK.. Proponowani sędziowie rozstrzygną uczciwe sprawę , naprawienią krzywdę jaką , wbrew Konstytucji posłowie sejmu III RP na początku, wyrządzili milionom Polaków. Jak przebiega tok sprawy można śledzić w Internecie wchodząc na stronę TK…
WIĘCEJ

Informacja z dnia 10.12.2015
Pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
WIĘCEJ
Informacja z dnia 29.06.2015
Szanowni Państwo,
Przesyłam kopię złożonego wniosku (z pieczątką) do Trybunału Konstytucyjnego.
WNIOSEK
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Informacja z dnia 21.05.2015
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przesyłam wniosek Klubu PiS do Trybunału Konstytucyjnego przygotowany do złożenia do TK. Bardzo proszę o wniesienie uwag.
POBIERZ WNIOSEK
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Informacja z dnia 7.05.2015
Szanowni Państwo,
Informuję, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie książeczek mieszkaniowych jest już przygotowany przez prawników zewnętrznych, analizują go prawnicy klubowi i po zebraniu podpisów posłów jest planowane jego złożenie do TK.
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Kraków 21.04.2015

Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP

Po analizie problemu przez ekspertów zewnętrznych na zlecenie Klubu Parlamentarnego PiS wniosek są następujący: Problem kwalifikuje się do Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Klubu podjął decyzję o złożeniu wniosku do TK przez Klub PiS. Opracowanie wniosku zostało zlecone i potrwa ok. 3 tygodnie (wersja przesłana do mojego Biura wymaga znacznej modyfikacji). Istnieje ryzyko, że TK nie zdąży rozpatrzeć wniosku w tej kadencji, ale takie ryzyko podejmujemy.