Strona główna

Naszym celem jest walka o rewaloryzację książeczek mieszkaniowych PKO BP. Jeśli posiadasz taką książeczkę i potrzebujesz miszkania, dołącz do nas! Możemy wygrać.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane! KRS: 0000471245    

Kraków 20.01.2018r.   Zawiadomienie  o Walnym Zebraniu   Członków  Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989.

10.02.2018.  w Krakowie  ul.3 Maja 5  Klub Studenci „Nowy Żaczek” przy Domu Studenckim Żaczek ..o godz.11.00  zapraszam na zebranie..  (kierunek dojazdu Muzeum Narodowe, Błonia, były hotel Cracovia)   Andrzej Kubasiak prezes

 

Wiadomość z konferencji prasowej u Rzecznika w dniu 16.10.2018. Rzecznik skierował wnio0sek do Prezesa Rady ministrów, aby  Rząd zmienił zasady warunkujące uzyskanie tak zwanej premii  i  rozważył gwarancyjnej włączenie do nowego programu mieszkaniowego.  Nie podziela naszej prośby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego . Tłumaczy to przewlekłością  rozpatrywania wniosków przez TK , wątpliwy werdykty ,który może nie spełniać oczekiwań nas poszkodowanych. ponadto ministrowie przestaną pracować nad włączeniem nas do programu mieszkaniowego do czasu werdyktu.  Niezrozumiałą jest dla Stowarzyszenia decyzja RPO ..tym bardziej, że od początku dochodzimy prawnie naszych racji.  Skoro sejm, senat, prezydent odmawiają i kierują nas do RPO.. winien złożyć Wniosek do TK.. Dla Stowarzyszenia ważny jest WERDYKT  Trybunału Konstytucyjnego stanowiący rozstrzyganie sporów w Państwie prawa.  My jako obywatele jesteśmy, prawnie ustawami sejmu III RP, ubezwłasnowolnieni i nie mamy prawa skargi na krzywdzące nas ustawy sejmu III RP do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego musimy prosić o laskę wstawienia się za nami  Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego przez tych co uchwalają ustawy.  I tu jest nasz Obywateli dramat.   Czy Polska jest państwem prawa ,czy  ulica dyktuje prawo.. Rzecznik stanie za nami , czy nie.. akubasiak

PILNE !!!!

Telefonicznie  powiadomiono Stowarzyszenie  ,że  po wielu miesiącach od spotkania z RPO od 4.X.2017..                                 Rzecznik Praw Obywatelskich  postanowił zorganizować  16.01.2018r. o godz. 12.00 w Warszawie ul. Długa 23/25 dużą konferencją prasową na temat Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych. Zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia , aby też mogli się wypowiedzieć  i swoje uwagi, propozycje oraz żale powiedzieć.

Nadal jednak Rzecznik Praw Obywatelskich  nie składa WNIOSKU do Trybunału Konstytucyjnego by ten wydal werdykt.  Trudno określić co jest powodem czy ma zakaz odgórny ,czy nie wierzy w skuteczność  Trybunału Konstytucyjnego z bardzo długimi terminami rozpatrywania wniosków.   Jakaś jednak PRAWORZADNOŚĆ  w III RP chyba  istnieje a Trybunał Konstytucyjny  skoro jest i są powołani ludzie cieszący się autorytetem , to winni wydać werdykt.  Potem możemy dyskutować czy jest on uczciwy czy krzywdzący.  Jak dotąd wnioski byłych Rzeczników Praw Obywatelskich były rozpatrywane pozytywnie dla obywateli .  np. to że można  wykupić mieszkania od gminy i spółdzielni oraz prywatnych  za pieniądze z KM i premie gwarancyjne ..po wniosku prof. Zielińskiego ..(1992r.)   Potem Rzeczycy Praw  obywatelskich powołując się  na  WYROK Sądu Najwyższego wydany w oparciu o krzywdzące Ustawy Sejmu III RP co do Książeczek Mieszkaniowych ,odmawiali składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.    Obecnie na biurku Rzecznika Praw Obywatelskich leży już gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego od maja 2017r.  – Stowarzyszenie nie otrzymało pisemnego uzasadnienia dlaczego RPO nie składa wniosku.  Czas płynie i zamiast wniosek zalegać w TK zalega u RPO.   Na spotkani z prasowym i mediami zapytam RPO czego się obawia lub kto zakazał mu złożenia wniosku..   Bo uczciwy niezależny , upoważniony do występowania w imieniu obywateli  urzędnik  powinien już dawno złożyć ten wniosek.   My Posiadacze Książeczek Mieszkaniowych PKOBP Z lat 1970-1989 i ci co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych  od lat staramy się dochodzić swego na drodze PRAWNEJ a nie na ulicy  i może dlatego  w III RP nikt z rządzących nas słuchać nie chce.

(Andrzej Kubasiak prezes stowarzyszenia – podpisuje po uwadze, że te wiadomości winny być podpisywane).

 

Informacja 14.11.2017

Do CZŁONKÓW , SYMPATYKÓW i tych co mają Książeczki Mieszkaniowe PKOBP a nie zadeklarowali członkostwa.. 

Piszcie listy (polecone, aby był ślad) do Rzecznika Praw Obywatelskich i już nie proście a żądajcie, aby  skierował WNIOSEK  dotyczący Książeczek Mieszkaniowych PKOBP (ma go na biurku i jego znakomici prawnicy mogą go dopracować ,tak aby nie było słabych punktów) do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO nawet ,gdy sam ma jakieś wątpliwości, co do tej instytucji Państwa Polskiego.  Po to został wybrany na stanowisko Rzecznika PRAW OBYWATELSKICH ,aby w naszym imieniu występować, gdy go o to prosimy..!!!   bo nas skrzywdzono w III RP..   my zaś jako obywatele indywidualnie a nawet jako stowarzyszenie nie mamy prawa  składania skarci do Trybunału Konstytucyjnego ..     Rzecznik miał też  wywalczyć zmianę zasad wykorzystywania tak zwanych premii gwarancyjnych  jakie wylicza bank PKOBP oraz zakwestionować ich wysokość, która jest śmieszna po latach, gdy bank zarabiał i zarabia na naszej krzywdzie.

Proszę o wybaczenie sposob prowadzenia strony nie mam wprawy i robię to jak robię.  Jeżeli jest ktoś kto może mnie wesprzeć w prowadzeniu strony i uatrakcyjnieniu jej tak, aby można było prowadzić  korespondencje na stronie to proszę o to.

To jeden z e maili .. ma rację , czy macie inne wnioski ,propozycje. Klaudiusz ma rację. Tylko jak dojść sprawiedliwości w III RP skoro zamyka się nam możliwość skargi do Trybunału Konstytucyjnego !!    

e mail..dzięki za podzielenie się poglądami na sprawę i za wypis z Konstytucji. .

Oczywiście, że się boi – ja Panu mówiłem że mnie spławił jak wiele lat temu poszedłem do biura w Katowicach – czego Pan oczekuje że on ugryzie rękę która go karmi? Można trochę poczekać ,bo na stronie stowarzyszenia jest informacja,. że on powysyłał to niby do ministerstwa infrastruktury i do PKOBP  więc może czeka na odpowiedź.

Poniżej wklejam maila jakiego właśnie wysłałem do
biura prezydenta – na odpowiedź nie liczę jak mam być szczery

Ostatnio czytałem sobie informacje umieszczone na stronie stowarzyszenia i nie zgadzam się z tym wpisem ”
Jesteśmy zmuszeni upomnieć się o nasze prawa jako obywatele III RP, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem i w świetle Konstytucji III RP nie możemy skarżyć krzywdzących nas ustaw Sejmu III RP, a szczególnie tych pozbawiających nas prawa do dachu nad głową i znacznie zaniżających nasze oszczędności.”

Jeśli chodzi o konstytucję to myślę iż Państwo polskie pogwałciło konstytucje
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
________________________________________
Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jak nazwać równość wobec prawa gdy jedni za wpłaty na książeczkach dostali mieszkania a drudzy wielkie nic – co Pan o tym myśli – proszę dać znać nawet jeśli są to słowa krytyki. Zaraz Będę wysyłał do Kancelarii prezydenta i premiera.

Witam
Gdy ja pisałem do rzecznika praw obywatelskich to mnie spławił mówiąc krótko. Negocjacje czyli z Państwem polskim gdyż około 60% akcji Banku PKOBO należy do skarbu Państwa.

 

 

UWAGA !!    ZEBRANIE 

14.10 .2017 ŻACZEK”     ul. 3-Maja 5  ( obok Muzeum Narodowego ,kierunek Błonia, ) Dom Studencki „Żaczek”

INFORMACJA  6.10.2017

W dniu 4.10.2017  przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  zostali przyjęci  przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  Rzecznik z uwagą  wysłuchał nasze wypowiedzi w sprawie  rozwiązania problemu z  wkładami na Książeczkach Mieszkaniowych i  wpłaty do Spółdzielni Mieszkaniowych. Przyjął do wiadomości, że jest to problem ogromnej wagi. Nie jest zwolennikiem składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zapewnił jednak ,że  prawnicy zatrudnieni w kancelarii Rzecznika Praw Obywatelskich  i komisja zajmująca się problemami mieszkalnictwa dokładnie przeanalizują wniosek do TK i po dokładnym dopracowaniu ,może skierować Wniosek do TK.  Wcześniej jednak złoży wnioski do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do banku PKOBP i  odpowiednich ministerstw , aby zmieniono i bardziej uproszczono warunki otrzymywanie i wypłacanie premii gwarancyjnych wyliczanych na obecnych warunkach.   Tak jak Sejm, Rząd i Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślają ,że realizacja naszych postulatów jest bardzo kosztowna i dla Skarbu Państwa i Banku może to być nie do zrealizowania.  W dyskusji  jaka się wywiązała biorący udział w spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia  podkreślali ,że nie jest to jednorazowe rozwiązanie lecz wieloletnie i środki są przeznaczone na konkretny cel.  Rozwiązanie problemu mieszkaniowego  tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych i posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych  a tym samym największego problemu w Polsce. Nasz ekspert od finansów zaproszony na to spotkanie zarysował ,prawną możliwość rozwiązania problemu finasowania z książeczkami mieszkaniowymi i waloryzacją wkładców i odsetek  z przeznaczeniem na cele budowlane i mieszkaniowe.

Więcej szczegółów po dokładnym   dopracowaniu komunikatu.   Oczekujemy też na pismo z Kancelarii RPO o tym co postanowił RPO.

UWAGA PILNE      czekam na emaile i  telefony z uwagami  20.09.2017    adres email : stowarzyszenie 7089@onet.pl , tel.606136312

Proszę o pomoc  członków Stowarzyszenia ,aby pomogli mi w napisaniu pisma.  Przed wizytą u Rzecznika Praw Obywatelskich musimy mieć prawnie napisane nasze wnioski i prośby.. kto ma jakie dane np. aktualne dane ,co do posiadaczy KM  z podaniem źródła informacji.. proszę o uwagi tych, co wpłacili do spółdzielni mieszkaniowych ..

Wniosek do Ręcznika Praw Obywatelskich

W imieniu członów i sympatyków Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 1970-1989 ,oraz tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych zwracamy się do

 

Informacja 13.09.2017

Po długim oczekiwaniu na wyznaczenie terminu spotkania  Rzecznik Praw Obywatelskich  wyznaczył termin  przyjęcia przedstawicieli Karkowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989   na dzień 4.10.2017r.  w godz. 9.00-10.00

cel spotkania:   1. Przekonanie Rzecznika Praw Obywatelskich aby złożył zmodernizowany wniosek K17/15 ponownie do Trybunału Konstytucyjnego  jako WNIOSEK Rzecznika Praw Obywatelskich

2. Co dalej z KM PKOBP i tymi co wpłacili do SM  po 31.12.2017 .. Dotąd niema jasnego określenia przez Bank PKOBP i Skarb Państwa rozliczenia.

3.  Konieczność zmiany warunków stawianych aby uzyskać  tak zwaną premie gwarancyjną. Te które obowiązują  w obecnych warunkach pozbawiają  posiadaczom wkładów na KMPKOBP i wpłat do spółdzielni mieszkaniowych uzyskania nawet tych kwot.

4. Kwestionujemy też wysokość wyliczeń tak zwanych premii gwarancyjnych .

Prosimy o propozycje członków i tych co nas wspierają ,co jeszcze  należy poruszyć w rozmowie z Rzecznikiem.

Staramy się o audiencje u Marszała Senatu  Stanisława Karczewskiego  w Kancelarii Senatu jest rozważany termin.

Planowany jest termin  ZEBRANIA  Stowarzyszenia na dzień 14.10.2017   godz. 11.00  w Klubie Studenckim Nowy Żaczek w Krakowie

 Informacja 13.07.2017
              W związku tym, że zgodnie z prawem obowiązującym obecnie w Polsce nie mamy możliwości dochodzenia sprawiedliwego traktowania, musimy rozważyć zjazd zarówno posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych z lat 1970-1989 jak i tych, którzy wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych, w Warszawie  – Na wielka dyskusję  wszystkich Środowisk  zainteresowanych rozwiązaniem problemu mieszkaniowego w Polsce. z obecnością Rządu, NBP, Banku PKO BP, Sejmu, Senatu.  4.10.2017 omówiono sprawę organizacji takiego zjazdu. Na  ten zjazd powinni przyjechać w miarę możliwości wszyscy członkowie Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych i ci co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.  Spotkanie odbyłoby się wynajętej hali  i możliwością zabrania głosu.  jak tylko będzie coś więcej wiadomi.. poinformujemy.

e-mail: stowarzyszenie7089@onet.pl
Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.
                 Jesteśmy zmuszeni upomnieć się o nasze prawa jako obywatele III RP, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem i w świetle Konstytucji III RP nie możemy skarżyć krzywdzących nas ustaw Sejmu III RP, a szczególnie tych pozbawiających nas prawa do dachu nad głową i znacznie zaniżających nasze oszczędności.

                        Posiadacze książeczek mieszkaniowych czują się oszukani, a   wręcz okradzeni. Odmówiono nam nawet skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałkowie Senatu i Sejmu nie znaleźli nawet 20 minut na spotkanie z Przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989 i tymi, którzy wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.

                Kancelaria Prezydenta najprawdopodobniej nie przekaże Prezydentowi wniosku do podpisu.
Podejmujemy próby spotkania zRzecznikiem Praw Obywatelskich ,ale i ten nie ma czasu na przyjęcie na i na pisma nie odpowiada.
PiS przed wyborami skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K-17/15), również w kampanii wyborczej dużo o tym mówiono.
Zapewniano nas, że po wygranych wyborach nasza sprawa zostanie pozytywnie rozpatrzona,  po wyborach nie znalazło się już 50 posłów PiS, aby prolongować wniosek. Zabrakło także 30 senatorów PiS, aby skierować zmieniony nieco wniosek K-17/15 do Trybunału Konstytucyjnego.
Obecna opozycja w Sejmie nie jest w stanie zebrać 50 podpisów, Podobnie niema 30 Senatorów PiS, co podpisaliby wniosek i jako Senacki skierowali do TK.
Ustawy przygotowywane przez PiS nie rozwiązują istniejących problemów , a zwłaszcza problemu mieszkaniowego w Polsce i nie mówią nic o tym, co ma się stać z wkładami na KM PKOBP 70-89 oraz wpłatami do SM i uzyskaniem premii gwarancyjnej. Warunki jakie obecnie zostały postawione są dla wielu z nas nierealne.

Miliony Polaków czują się oszukane przez bank PKO BP, ponieważ zostały wymuszone  dopłaty do 60.000 zł i w teraz powinni otrzymać wyrównanie w pełnej obecnej wartości wraz z odsetkami.
Władze banku PKO BP powołują się jedynie na krzywdzące nas ustawy i nie chcą wyrównywać. Faktem jest też to, że bank PKO BP zarabiał i zarabia miliardy obracając ,od 1970r.do dziś , naszymi pieniędzmi bez własnego finansowego udziału..
                  Kto ma Książeczkę Mieszkaniową 1970-1989 lub wpłacił do Spółdzielni Mieszkaniowej niech zgłasza swój udział w:
Krajowym Stowarzyszeniu Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989

e-mail: stowarzyszenie7089@onet.pl

.

Informacja 5.07.2017

                                                 W dniu 1.07.2017  odbyło się w Warszawie zebranie wyjazdowe Karkowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych  19 uczestników z Warszawy i okolic, z Łodzi, Krakowa.

Zebranie miało na celu poznanie się członków z Warszawy i okolic w celu rozwinięcia działalności stowarzyszenia.

Zapoznania z tym, co dotąd zostało uczynione w sprawie Książeczek Mieszkaniowych.

Apel do wszystkich posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP , aby je odszukali  i  ustalili w banku PKOBP, co im przysługuje. 

Prośba , aby podjęli  decyzję zgłaszania chęci bycia czynnym członkiem stowarzyszenia i zgłosili udział.

Podjęto też decyzje ,aby zmieniono zapis o remoncie (warunek wypłaty tak zwanej premii gwarancyjnej ) aby remont obejmował szeroko pojęty remont mieszkania ,domu.

Zmiana zapisu, co do tych którzy nie spełniają warunków ,aby przejąć premię gwarancyjną  np.: aby wypłacono ją w papierach wartościowych (obligacjach  na podstawie których można by spłacić zadłużenie, gdy się kupiło mieszkanie, buduje dom, remontuje mieszkanie, dom, wziąć kredyt ,gdy się kupiło  mieszkanie, buduje dom,  możliwość opłaty Domu Opieki, leczenia, oraz inne cele) ..

Zdecydowano też  o konieczności spotkania z Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Kuchcińskim , Senatu Panem Stanisławem Karczewskim i Rzecznikiem Praw Obywatelskich , aby przekonać ich  o konieczności złożenia  jeszcze raz wniosku do TK, ( Wniosek K-17/15 oddalony został przez Trybunał Konstytucyjny )  dla rozstrzygnięcia , czy ustawy sejmu III RP   są krzywdzące i konstytucja III RP na to pozwala,  czy Konstytucja III RP na to nie pozwala !!?   Jeżeli III RP jest Państwem Prawa, to My Polacy winniśmy mieć prawo skargi na krzywdzące nas ustawy !!                       Tak nie jest !

My możemy tylko pokornie prosić  o skierowanie Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez  tych, co uchwalają ustawy, kontrolują i zatwierdzają..   Jak dotąd  PiS skierował do TK  wniosek K-17/15 przed wyborami, po wyborach brakło już 50 uczciwych posłów, aby podpisać prolongatę. Niema też 30 uczciwych senatorów, aby skierować wniosek do TK.

Kancelaria Prezydenta nie przepuści wniosku na jego biurko..

Rzecznik znalazł czas aby się z nami spotkać i omówić nasze postulaty. Zapewnia ,że skieruje do Rządu  interpelacje,  nie jest zwolennikiem kierowania Wniosku do TK ,ale  po dopracowaniu WNIOSKU przez kancelarię prawną RPO rozważy złożenie do TK.

a. / członkowie i sympatycy oraz ci ,co posiadają książeczki mieszkaniowe  dzwońcie w swoich okręgach wyborczych do posłów, senatorów, biur poselskich i senackich i pytajcie ,czy poseł , senator  podpisze wniosek w sprawie Książeczek Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego..  lub dlaczego nie chce podpisać.   (telefony na stronach internetowych posłów i senatorów). Jak możecie udajcie się do ich biur i wprost pytajcie co z wnioskiem dotyczącym Książeczek Mieszkaniowych ,  do Trybunału Konstytucyjnego..   To będzie Wasz  czynny udział w Stowarzyszeniu !!!

b./  Wysyłajcie  listy polecone do Marszałków  Sejmu, Senatu z zapytaniem  dlaczego nie chcą przepuścić wniosku (K-17/15) dotyczącego Książeczek Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego skoro Polska jest państwem prawa..  dlaczego nie chcą się spotkać z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO BP 1970-1989 oraz tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych..  

c./ Wysyłajcie listy do Rzecznika Praw Obywatelskich , aby  napisał dlaczego boi się oddać Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  … skoro jest rzecznikiem praw nas obywateli !!!

PS.

Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia proszę o wyrozumiałość ,co do stylu pisania i prowadzenia strony,  proszę też o wyrozumiałość, co do słabego realizowania  naszych starań rozwiązania problemu.     Jest to amatorskie prowadzenie.  

Chcemy to prawnie realizować, zdaliśmy się na polityków a ci  z uśmiechem na ustach, zapewniają ,że pomogą a potem nic nie czynią i udają bardzo zajętych..   Jak dotąd zawiedliśmy się na  panu Andrzeju Dudzie, który nie dotrzymał słowa,  pani Gabrieli Masłowskiej  która wykorzystała nas w kampanii wyborczej a potem odpuściła , zawiódł nas też pan Senator Zbigniew Cichoń ,który zapewniał solennie, że wesprze  skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego  i nawet nie podjął  starania o zebranie 30 podpisów senatorów..    Obecnie  usilnie staramy się o widzenie i rozmowę z Panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich …          Chcemy zorganizować zjazd członów w Warszawie   ,tym razem z całej Polski  i poprosić na ten zjazd przedstawicieli senatu, sejmu, banku PKO BP, rządu i  wspólnie bez protestów przed Semenem,  Pałacem Prezydenta — znaleźć sposób na  uczuciowe rozwiązanie problemu    (budownictwo spółdzielczo-komunalne z uwzględnieniem Książeczek Mieszkaniowych ,  uczciwych kredytów na budowę domów, remonty posesji, mieszkań itd.)  Uwzględnienie tych co są samotni i środki z KM chcą wykorzystać w inny sposób.      emailami :  proszę zgłaszać propozycje  jak  można wykorzystać przysługujące premie gwarancyjne ..  Proszę też o radę jak dotrzeć do mediów TV, FORUM, i innych gazet,  jak rozpropagować stronę internetowa ..oraz jak dotrzeć jako Krajowe Stowarzyszenie do większej liczny posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych !! i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych..

 

 

Informacja 27.06.2017r.   Był telefon z Kancelarii Marszalka Senatu, Pan Marszałek prawdopodobnie podejmie sprawę i istnieje możliwość , że spotka się z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia na audiencji , której termin ustali kancelaria ..Pytano ile jeszcze nas posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  i tych co wpłacili do spółdzielni Mieszkaniowych jest ..a jest nas ponad 1 milion !!!  i ich to przeraża …

 

 

Informacja  z dnia 26.06.2017            

                                                                ZEBRANIE

Zebranie wyjazdowe Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP  z lat 1970-1989 i tych ,co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych   .. 1.07. 2017  WARSZAWA ul. Elektoralna 26  godz. 11.00 – 13.00+  (parter)..   zapraszamy wszystkich zainteresowanych ,posiadających Książeczki Mieszkaniowe i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Informacja  z dnia 7.06.2017

prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich o spotkanie  z przedstawicielami Stowarzyszenia na rozmowę w Warszawie.  Cel : przekonanie Rzecznika do złożenia wniosku w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKO BP z lat 19780-1989 i tych co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego ..to jest ponad 1 miliona poszkodowanych.  Posłowie PiS odmówili po wygraniu wyborów prolongaty ,złożonego przed wyborami wniosku do TK,  gdzie był zarejestrowany sygn. K17/15.   Senatorowie nie podjęli sprawy i nie są w stanie zebrać 30 podpisów, aby skierować wniosek do TK.. Kancelaria Prezydenta nie przepuściła wniosku na biurko Prezydenta III RP.   Pozostała nam  jedyna droga złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich . Problem polega tylko w tym, aby  urzędnicy w instytucji pana Rzecznika , byli na tyle uczciwi ,że przepuszczą nasze pisma na biurko Rzecznika Praw Obywatelskich , a nie zablokują jak w Kancelarii Prezydenta III RP.

Informacja z dnia 25.05.2017

Zapytanie Senatora Z_Cichonia_3_03_2017_str 2

Zapytanie Senatora Z_Cichonia_3_03_2017_str 1

Pismo Senatu IIIRP

.Informacja z dnia 28.04.2017

Witam po miesiącach milczenia. Cały czas Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989  usiłuje nakłonić  Posłów, Senatorów, Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich od skierowania WNIOSKU dotyczącego krzywdzących nas ustaw  do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS przed wyborami oddali wniosek do TK, z zapewnieniem, że jak wygrają wybory doprowadzą sprawę do pozytywnego rozwiązania.  Po wyborach nie znalazło się 50 uczciwych posłów, aby podpisać prolongatę.  Staliśmy się, jako elektorat już niepotrzebni. Odmówił złożenia wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich (powołany przez sejm III RP) zasłonił się wyrokiem Sądu Najwyższego , który został powołany przez sejm III RP i ślepo opierał się na Ustawach Sejmu III RP,   Zwracaliśmy się do Kancelarii Prezydenta III RP Andrzeja Dudy , ale pełniąc rolę CENZURY pism Kancelaria Prezydenta odmówiła położenia wniosku na biurko Prezydenta.  (jako poseł dał słowo, że wesprze Stowarzyszenie i doprowadzi do pozytywnego załatwienia sprawy, ale nie miał na to czasu przez 17miesięcy.

Obecnie od grudnia 2016 do dziś sprawą zajmuje się  prawnik Pan Senator Zbigniew Cichoń.  ma problem z zebraniem 30 podpisów Senatorów III RP.  Proponowane rozwiązanie to zwrócił się ponad 2 miesiące temu do  Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, aby ten w imieniu Rządu  złożył wniosek do Sejmu III RP o uchylenie krzywdzących ustaw i  danie możliwości naprawienia krzywdy, jaką wyrządzono milionom Polaków,   Zablokowanie jednostronnej decyzji banku PKOBP, co do likwidacji Książeczka Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1993.. Tym samym Bank PKOBP zagarnie miliardy, które zarobił przez ponad 47 lat na tych, co posiadają KMPKPOBP. i tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych i wszystko zgodnie z krzywdzącymi nas Ustawami Sejmu III RP…

My, jako Obywatele III RP Ustawami Sejmu III RP, pozbawieni zostaliśmy możliwości skargi na krzywdzące nas USTAWY SEJMU III RP..  nie mamy prawa indywidualnie ani jako Stowarzyszenie składania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.. 

Mogą to robić ci, co uchwalają ustawy i je zatwierdzają.  Powołany do obrony naszych interesów Rzecznik Praw Obywatelskich to  fikcja (ciepła posadka dla markowania demokracji i praworządności w III RP).     Wysłano do Senatorów emaile z  projektem wniosku (TK17/15 wycofanym z TK, aby po zmianie 1 strony z nagłówkiem Wniosek Senatu i ostatniej strony z podpisami 30 Senatorów przesłać do Trybunału Konstytucyjnego)  z prośbą o zapoznanie i podpisanie, gdy senator Zbigniew Cichoń będzie zbierać podpisy..

Kancelaria Senatu dała nam do zrozumienia, że senatorowie nie są sprawą zainteresowani.     Tym samy 4 instytucje, które mogą złożyć za nas UBEZWŁSNOWOLNIONYCH  wniosek do TK,   aby stwierdzono czy Ustawy Sejmu IIIRP są zgodne z Konstytucją III RP, uchwaloną przez Sejm III RP i można uchwalać krzywdzące ustawy,   czy jest niezgodna z Konstytucją III RP i krzywdy należy naprawić.   Tego się nam odmawia,   tym samym  podważa się  stwierdzenie ,że III RP jest Państwem PRAWA , a z nas czyni  niewolniczą masę pozbawiona prawa do skargi , gdy Uchwalane ustawy Sejmu III RP nas krzywdzą. Uchwały posłów III RP  i to wybranych   przez nas ciemną niepiśmienną masę, co ma prawo tylko krzyżyk postawić jak PAN każe..   Nadal mamy nadzieję, że Senatorowie zrozumieją powagę sprawy.

Proszę dzwońcie do Senatorów w swoich okręgach wyborczych,   adresy biur i telefony senatorów  są na stronie: Biura Senatorów VIII kadencji    .. i pytajcie czy poprą wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie Książeczek Mieszkaniowych PKO BP  i  czy wraz z innymi Senatorami zablokuje decyzje PKOBP  zrywającą umowy o oszczędzaniu z końcem 2017r, do czasu  wydania werdyktu przez TK i  zmusi do naprawienia krzywdy, jaką PKOBP wyrządziło milionom tych, co oszczędzali na KMPKOBP i tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych  !!!    Jest nas ponad 1 milion , nawet jak ktoś nie jest jeszcze członkiem Stowarzyszenia, niech też dzwoni do Senatorów w swoich okręgach wyborczych.   Im więcej telefonów do biur Senatorów i do samych senatorów ,tym może nakłonimy ich do podpisania wniosku  i złożenie do TK.  Andrzej Kubasiak  Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 oraz tych, co wpłacili do Spółdzielni Mieszkaniowych.  Jeżeli uda mi się  zainstalować na stonce skany pism z Kancelarii Prezydenta, Senatu,  Rzecznika to będziecie mogli przeczytać jak są nasze prawa przestrzegane w III RP.  Czekam na zgłoszenia  bycia członkiem Stowarzyszenia!!   

                                                                                                                                                                                  

Informacja z dnia 10.02.2016
Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta

Do pobrania, strona pierwsza — [pobierz]
Do pobrania, strona druga — [pobierz]
Do pobrania, strona trzecia — [pobierz]
Informacja z dnia 11.01.2016
Korespondencja z Bankiem PKO BP

W związku z licznymi zapytaniami posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych zarejestrowanych w PKO BP, na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 73 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem, czy prawdą jest, że władze Banku PKO BP podjęły decyzję o likwidacji w/w książeczek mieszkaniowych? Jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta to proszę o informację o jej treści oraz podstawę prawną. Jednocześnie proszę o szybką odpowiedź na niżej podany adres. Brak jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie jest powodem niepokoju społecznego.

WIĘCEJ
Informacja z dnia 16.12.2015
Korespondencja z Ministerstwem jednego z aktywnych członków Pana Siory.
WIĘCEJ
Informacja z dnia 15.12.2015
Wesołych Świat Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 ..w zdrowiu, pomyślności ,oraz rozwiązania naszego problemu…życzy Prezes Andrzej Kubasiak

Informacja z dnia 14.12.2015
Popierajmy, jako Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy KM PKO BP z lat 1970-1989 i ci co wpłacili do Spółdzielni ,szybką stabilizację Trybunału Konstytucyjnego, bo PiS wspiera nasze starania ..wniosek w naszej sprawie złożył PiS do TK.. Proponowani sędziowie rozstrzygną uczciwe sprawę , naprawienią krzywdę jaką , wbrew Konstytucji posłowie sejmu III RP na początku, wyrządzili milionom Polaków. Jak przebiega tok sprawy można śledzić w Internecie wchodząc na stronę TK…
WIĘCEJ

Informacja z dnia 10.12.2015
Pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
WIĘCEJ
Informacja z dnia 29.06.2015
Szanowni Państwo,
Przesyłam kopię złożonego wniosku (z pieczątką) do Trybunału Konstytucyjnego.
WNIOSEK
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Informacja z dnia 21.05.2015
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przesyłam wniosek Klubu PiS do Trybunału Konstytucyjnego przygotowany do złożenia do TK. Bardzo proszę o wniesienie uwag.
POBIERZ WNIOSEK
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Informacja z dnia 7.05.2015
Szanowni Państwo,
Informuję, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie książeczek mieszkaniowych jest już przygotowany przez prawników zewnętrznych, analizują go prawnicy klubowi i po zebraniu podpisów posłów jest planowane jego złożenie do TK.
Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP
E-mail: gab33@o2.pl
Kraków 21.04.2015

Gabriela Masłowska
Poseł na Sejm RP

Po analizie problemu przez ekspertów zewnętrznych na zlecenie Klubu Parlamentarnego PiS wniosek są następujący: Problem kwalifikuje się do Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Klubu podjął decyzję o złożeniu wniosku do TK przez Klub PiS. Opracowanie wniosku zostało zlecone i potrwa ok. 3 tygodnie (wersja przesłana do mojego Biura wymaga znacznej modyfikacji). Istnieje ryzyko, że TK nie zdąży rozpatrzeć wniosku w tej kadencji, ale takie ryzyko podejmujemy.