Informacje

WIADOMOŚĆ 3.09.2018

Nadal nie powiadomiono Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 o terminie spotkania w ministerstwie Infrastruktury i Gospodarki Mieszkaniowej … dał publicznie słowo Minister. Adamczyk ,że zorganizuje takie spotkanie we wrześniu 2018.. czekam na wiadomość prezes stowarzyszenia Andrzej Kubasiak ..
listem poleconym nr 00359007731324698063 wysłanym 28.08.2018 przypominam panu Ministrowi ,że Stowarzyszenie czeka na wyznaczenie terminu spotykania w Warszawie w sprawie KM PKO BP z lat 1970-1989.

Kraków 20.01.2018r. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989.
10.02.2018. w Krakowie ul.3 Maja 5 Klub Studenci „Nowy Żaczek” przy Domu Studenckim Żaczek ..o godz.11.00 zapraszam na zebranie.. (kierunek dojazdu Muzeum Narodowe, Błonia, były hotel Cracovia) Andrzej Kubasiak prezes

Wiadomość z konferencji prasowej u Rzecznika w dniu 16.10.2018. Rzecznik skierował wnio0sek do Prezesa Rady ministrów, aby Rząd zmienił zasady warunkujące uzyskanie tak zwanej premii i rozważył gwarancyjnej włączenie do nowego programu mieszkaniowego. Nie podziela naszej prośby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego . Tłumaczy to przewlekłością rozpatrywania wniosków przez TK , wątpliwy werdykty ,który może nie spełniać oczekiwań nas poszkodowanych. ponadto ministrowie przestaną pracować nad włączeniem nas do programu mieszkaniowego do czasu werdyktu. Niezrozumiałą jest dla Stowarzyszenia decyzja RPO ..tym bardziej, że od początku dochodzimy prawnie naszych racji. Skoro sejm, senat, prezydent odmawiają i kierują nas do RPO.. winien złożyć Wniosek do TK.. Dla Stowarzyszenia ważny jest WERDYKT Trybunału Konstytucyjnego stanowiący rozstrzyganie sporów w Państwie prawa. My jako obywatele jesteśmy, prawnie ustawami sejmu III RP, ubezwłasnowolnieni i nie mamy prawa skargi na krzywdzące nas ustawy sejmu III RP do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego musimy prosić o laskę wstawienia się za nami Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego przez tych co uchwalają ustawy. I tu jest nasz Obywateli dramat. Czy Polska jest państwem prawa ,czy ulica dyktuje prawo.. Rzecznik stanie za nami , czy nie..
PILNE !!!!

1.12.2017  -Rzecznik Praw Obywatelskich  milczy ,na pisma milczy i po z 4.10.2017 rozmowie niema odpowiedzi .. Proszę członków i sympatyków o pisanie listów poleconych do Rzecznika z prośbą o złożenie WNIOSKI do   Trybunału   Konstytucyjnego

 

PILNE  !!                     (z dnia 7.10.2017)

W dniu 14.10  w godz.11.00-13.00   Klub   Studencki „NOWY ŻACZEK”     ul. 3-Maja 5           ( obok Muzeum Narodowego ,kierunek Błonia, )

Zebranie Członków Stowarzyszenia i zainteresowanych  problemem Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989)

 

 

Nowy Komunikat  26.06.2017  nie udało się zebrać wymaganej kwoty ,aby skierować sprawę do sądu. Część zebranych składek wykorzystano na opracowanie prawne (2200zł), opłatę za stronę przez lata 2008-2017 (po10 x 231zł /rok) , materiały i listy  750zł , ..pozostała cześć jest na koncie stowarzyszenia . Opłacane z niej są porady prawne, korespondencja.

KOMUNIKAT
Kraków 30.07.2014
Do CZŁONKÓW i tych, którzy chcą być członkami i mają książeczki mieszkaniowe z lat 1970-189 Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 (30.07.2014)
Jest to pilne, abyśmy zwiększyli liczebność STOWARZYSZENIA.. POTRZEBNE SĄ SKLADKI!!!   Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 ul.   (zmiana z Ogólnopolskie na Krajowe Stowarzyszenie została wymuszona przez sąd)

Spasowskiego 2/11  31-139 Kraków                                                                             BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0278 1500 

Przystępujemy do działania.. Nasza PANI MECENAS przygotowała POZEW DO SĄDU!

Warunkiem złożenia skargi do SĄDU jest zebranie ok. 15, 5 tys. zł. (I – instancja 6000zł) II instancja 6000zł i .. (bez tego nie ruszymy)

Teraz potrzebne są środki na opłacenie kosztów sądowych i po sądowych. Musimy się liczyć z przegraną w I i II instancji  -to wiąże się z kosztami posadowymi. Będziemy musieli zapłacić, jako strona przegrana koszty adwokatów Skarbu Państwa i Banku. Z tych kosztów nas sąd nie zwolni. Warunkiem skargi do Strasburga jest wyczerpanie wszelkich możliwości w Polsce. Rząd i Bank wiedzą o tym podobnie jak i wszyscy, którzy prowadzą w Polsce interesy i naciągają nas i kraj.. że nas nie stać na opłacenie kosztów sądowych i dlatego można nas oszukiwać i okradać bezkarnie.. Mając to na uwadze zebraliśmy się wspólnie, jako Stowarzyszenie i jak złożymy się razem na te koszty to DAMY RADĘ POWALCZYĆ O SWOJE.

 

Przygotowaliśmy też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym wykazano niekonstytucyjność zapisów w ustawach z 1992 i dalszych. Liczymy na to, że Trybunał nakaże wniesienie poprawek do ustawy. Problem polega na tym, że muszą ten wniosek podpisać posłowie w liczbie 50. Poseł Andrzej Duda, który to pilotował, przestał być posłem do Sejmu i już nie ma czasu na zajmowanie się sprawami nas Polaków. Kancelaria Jarosława Kaczyńskiego otrzymała pełen komplet dokumentów w kwietniu i do dziś nie odpowiedziano. Trwa walka o stołki i inne profity. Nie odpowiedział nam też Poseł Jarosław Gowin od marca.. bardzo zajęty walką o stołek i pozycję..nie ma czasu na sprawy elektoratu. No chyba, że sami się zorganizujemy i własnych kandydatów do SEJMU wystawimy z przesłaniem – ROZWIĄZAĆ PROBLEM KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH i problem mieszkań dla ludzi w Polsce..!!

Rozwiązać problem lokatorów i właścicieli kamienic tak, aby byle młodociany dorobkiewicz arystokrata z Krakowa nie nazywali nas SZARAŃCZĄ, z której należy oczyścić kamienice. A problem mieszkań w Polsce jest do rozwiązania w 2-4 lat tak, aby wszyscy mieli dach nad głową a zwłaszcza rodziny. Proszę też posiadaczy KM PKOBP o uporządkowanie wszelkich praw do nich, Np. cesje, spadki itd. Ci, którzy mają uwięzione pieniądze w Spółdzielniach też niech uporządkują dokumenty.. Jak sprawa ruszy to będzie trzeba wszystko szybo załatwiać.

Przeszliśmy już dużo i straciliśmy trochę czasu na szamotaninę z przygotowaniem, teraz chyba nie odpuścimy..bo niby, dlaczego mamy być tymi poszkodowanymi w III RP.. Prezes

KOMUNIKAT
Kraków 15.04.2014

Do Członków Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989

W dniu 12.04.2014 Odbyło się zebranie Członów Stowarzyszenia..(miało być Walne Zebranie, ale nie dojechała część członków mających prawo głosu)..

W naszym zebraniu uczestniczył oddelegowany przez Posila na sejm III RP asystent upoważniony do rozmów i przedstawienia zadań nam zdania Posła. Wcześniej odbyło się zebranie w biurze poselskim Posila, jego 2 asystentów, naszej radczyni prawnej i mnie, jako prezesa stowarzyszenia. Ustaliliśmy zadania, którymi mieliśmy się zbajać. Poseł podjął się pilotowania naszej sprawy, przedstawienie jej na zebraniu klubu poselskiego w warszawie, zebranie 50 podpisów posłów skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego, podjęcie też pracy nad WNIOSKIEM wniesienia poprawki do Ustawy.

Nasza Radczyni prawna opracowała
a/ Opinie Prawną
b/ Założenia do Wniosku
c/ Wniosek do Trybunały

W załączniku pierwsze strony do pobrania:
strona 1
strona 2
strona 3

Te opracowania przekazaliśmy do Biura Poselskiego do uzupełnienia i dopracowania. Tak, więc Pan Poseł dostali gotowy materiał do dalszego działania. Mamy nadzieję ze w miarę szybko będzie działał, mimo, że ma dużo spraw obecnie.. Posłem, który jako jedyny w Krakowie zareagował i to szybko na prośbę o spotkanie w biurze poselskim oraz podjął się pomocy w prowadzeniu naszej sprawy jest Poseł Andrzej Duda. Jego asystenci a szczególnie mgr Franciszek Radwan Bieda są w stałym kontakcie z naszą Radczynią Prawną mgr Anną Mikołajewską.

Oczekuję na zwiększenie liczby członków, bo od tego też zależy nasz sukces. Im nas będzie więcej tym skuteczniejsze będzie nasze działanie..

Przekazane też zebranym sprawozdanie finansowe i na co wydane zostały środki zebrane ze składek.. Wypełniłem też i złożyłem PIT w Urzędzie Skarbowym.

Nadal mam problem z wysyłaniem poczty E- mail do wielu z Was. Minęło trochę lat i wiele osób zwątpiło, że coś ruszy. No i teraz ma ruszać i muszę wiedzieć, czy nadal jesteście zainteresowani i czy wpłaciliście składki.. od tego zależą nasze dalsze działania.

Nie udostępniam całości dokumentów, bo czytający je ,nasi przeciwnicy Skarb Państwa i Bank działając przeciw nam, mają czas na działanie przeciwko nam. Na ile w III RP można mówić o państwie prawa przekonamy się . Jak dotąd życie pokazuje, że tak nie jest. Poszkodowani ludzie nie mogą skarżyć się zbiorowo, bo ogromne koszty sądowe to uniemożliwiają. Wiedzą o tym rządzący i obcy i bezkarnie nas oszukują i okradają.. POLAKÓW nie stać na prawne dochodzenie swego..zrobiono z nas biedaków. Ci, co decydują się na sąd najczęściej przegrywają, bo przeciwnik z kasą wynajmuje drogich adwokatów i oni już dbają o wygraną. Sądy w Polsce są dziwnie bezsilne. Coraz więcej krzywdy ludzkiej pozostaje bezkarnej. My dochodzimy naszej krzywdy prawnie…jak długo to potrwa.. czy w III RP SĄD jest naprawdę bezstronny? Stwierdzenie, że Skarbu Państwa i banku PKO BP nie stać na tak ogromne koszty i dlatego się oddala sprawę jest to niegodziwością.. To nie od razu są ponoszone koszty, te koszty są rozkładane na 3-5 lat.. i pieniądze zostają w kraju..!!

KOMUNIKAT

Książeczki Mieszkaniowe PKOPB -Krajowe Stowarzyszenie Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989…

W dniu 28.02.2014 w biurze poselskim posła Andrzeja Dudy odbyło się spotkanie robocze pomiędzy : 2 dwoma asystentami prawnymi posła a przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy KMPKOBP w osobach: pełnomocnik stowarzyszenia – radca prawny mgr Anna Mikołajewska (Kancelaria Radcy Prawnego Anny Mikołajewskiej w Krakowie) , prezes stowarzyszenia mgr Andrzej Kubasiak.

1.Omówiono problem Książeczek Mieszkaniowych i możliwości prawne związane ze złożeniem SKARGI do Trybunału Konstytucyjnego..

2. Omówiono też możliwości opracowania poprawek do Ustaw istniejących a nawet możliwość nowej ustawy.

3.Podzielono zadania co do opracowania Skargi oraz dalszych kroków

4. Ustalono też wniosek o zwrócenie się do wszystkich posiadaczy KMPKOBP aby
a. uporządkowali prawne posiadanie KMPKOBP zwłaszcza tych z CESJĄ oraz tylko przekazane przez kogoś z rodziny -to musi być cesja . (zanotowana w KMPKBP lub z odpowiednim pismem. ) oraz tych co odziedziczyli KMPKOBP (aby osoby te posiadały dokument, z którego wynika, że nabyły spadek po poprzednim posiadaczu KM, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
b. o odszukanie uporządkowanie i zgromadzenie wszelkich pism z banku i spółdzielni oraz urzędów. Sądów itp. Jest to niezbędne gdy Stowarzyszenie wkroczy w fazę sądową..

5. Stworzenie szerszej akcji na rzecz powiadamiania o istnieniu Krajowego Stowarzyszenia i zgłaszania chęci bycia członkiem (nie chodzi nam o naciąganie ludzi na kasę ze składek ) a o liczebność Stowarzyszenia ,aby pokazać SEJMOWI i Rządowi ilu jest Tych co chcą dochodzić swojej krzywdy.

6. Przedyskutowaliśmy też skutki ekonomiczne dla Państwa gdyby przyszło wypłacać waloryzowane wkłady i odsetki , oraz różne warianty rozwiązania problemu. Rozwiązania w oparciu o istniejącą rzeczywistość..

(zadanie dla prawników posła, dla radcy prawnego stowarzyszenia, dla prezesa i zarządu Stowarzyszenia .rozdzielono i wyznaczono terminy realizacji).

7.Przedyskutowaliśmy też drugi kierunek działania Stowarzyszenia na rzecz tych co mają część wkładów przelane na konta spółdzielni i mieli obietnice mieszkania.. zakład pracy udzielał pożyczki mieszkaniowej przelewając bezpośrednio kasę na konto spółdzielni ..ludzie spłacali te pożyczki ..a po zmianach (1989) nie dostali mieszkań i pieniądze prawie przepadły…(apel o konieczność zgromadzenia wszystkich pism ze spółdzielni i banku PKOBP, zaświadczeń o pożyczce itd) . Czas robił swoje i wiele dokumentów poginęło, ale co jest możliwe proszę zbierać i zgłaszać się na członków Stowarzyszenia..

APEL DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Informujcie swoich znajomych a oni swoich że jeżeli posiadają KMPKOBP niech je odszukają i albo cesją przekażą dzieciom i zgłoszą udział w Stowarzyszeniu alb osami zgłoszą swój udział. To pilne bo im nas więcej tym łatwiej będzie nam osiągnąć cel..