Nasz cel

No i nasze zadanie:

Mając to wszystko na uwadze ŁĄCZMY SIŁY, aby wywalczyć rewaloryzacje wkładów. To ciężko zapracowane pieniądze rodziców, co chcieli zapewnić WAM MŁODYM lepsze życie w Polsce. Nie było wojny i nikt obcy nam kraju nie zniszczył, tylko zmienili się rządzący. Odeszli ci, co gwarantowali mieszkania a przyszli ci, co walczyli o zmianę systemy i dojście do władzy. Są teraz rządzącymi ci, co dostawali mieszkania poza kolejnością, co zapewniali, że będzie sprawiedliwie jak dojdą do władzy.. Niech więc pokażą uczciwe oblicze młodemu pokoleniu, jak III RP zapewnia lepsze jutro . Młodemu pokoleniu,które dorastało od Stanu Wojennego i uczono go, że miniony okres był zły.

To niech udowodnić, że obecnie IIIRP nie wyprze się zobowiązać, co do mieszkan dla młodego pokolenia posiadającego KMPKO BP.. Wolny rynek jest dla bogatych i dobrze zarabiających. Wchodzące w życie młode pokolenie wykształcone i zdolne ma problemy z pracą, dachem nad głową, więc jak ma kupować na wolnym rynku mieszkania zakladać rodziny.

Propozycje rozwiązania problemu:

1.Wszystkie odzyskiwane mieszkania przez Spółdzielnie Mieszkaniowe winny być przeznaczane dla posiadaczy KMPKO zarejestrowanych, jako lokatorskie za obecny wkład 6zl.20gr.. a wykup za premie gwarancyjną. Nie będą to nowe mieszkania, ale rozwiążą problem wielu młodym ludziom. Tani kredyt na remont.

2.Domy, mieszkania do remontu w miastach i tu propozycja, aby posiadacze KMPKOBP, którzy zechcą, przejęli je za symboliczną kwotę 6z.20gr.. Potem razem lub indywidualnie remontowali, za zrewaloryzowane odsetki i premie gwarancyjna z tanim kredytem na remont. (częściowo umarzanym jak są to absolwenci Uczelni, co skonczyli studia na 4-5).

3.Gminy wyznaczą tereny z rezerw (tu tereny po wojsku, po kolei, inne zakładowe też winny być przejęte za symboliczne kwoty i przeznaczone pod budownictwo dla zaspokojenia potrze posiadaczy KMPKOBP. Warunek tereny są zawsze własnością Gminy,Panstwa a właściciele mieszkan tylko dzierżawcami. Dlatego Gmina ma prawo pierwokupu mieszkan po ich wycenie na wolnym rynku,ale bez parceli. (sprzedaż może nastąpić po 15 latach od zasiedlenia). To ustabilizuje rynek mieszkaniowy. Budowane na tych terenach domki i budynki wielorodzinne będą o wiele tansze niż te budowane przez deweloperów dla bogaczy i tych z poza granic Polski.

4.Rewaloryzacja wkładów i odsetek na wszystkich KMPKO BP pozwoli w razie cesji na kogoś, kto już posiada KMPKOBP na nabycie mieszkania większego ( może być udzielony tani kredyt uzupełniający do 72m2 mieszkanie i 120m2 domek zamiast premii gwarancyjnej)

5.Możliwość nabycia mieszkania na wolnym rynku za wartość kilku KMPKO otrzymanych w cesji (bez podatku od darowizny). 6 Możliwoiść nabycia od gminy, na preferencyjnych warunkach, parceli budowlanej za wkład mieszkaniowy (nie można go sprzedać na wolny rynek, prawo pierwokupu ma gmina po cenie sprzedania).
WIZJA PRZYSZŁOŚCI .. jak grupa osiągnie odpowiednia ilość ludzi i będzie zjazd, a potem zostanie zarejestrowana będzie mogła wystawiać swoich kandydatów do wszelkich Rad, a nawet kandydata do sejmu….jeżeli dostanie poparcie nawet 250 tys. posiadaczy KMPKO i ich rodzin i krewnych to może zebrać nawet 1-2 ml. głosów. Nie ma polityki i zawiści, jest jeden cel MIERSZKANIE lub DOMEK…dla Posiadaczy KMPKOBP…

Możemy to osiągnąć jak zbiorowo powalczymy!!!! To może nastąpić w ciągu najbliższych 5 lat. Wszedzie gdzie się da, upominamy się o swoje!! Całą kampanię w internecie można przeprowadzic a więc nie kosztuje nic.