Twój udział

Twój udział

Lista zgłaszających udział do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989 [pobierz]

Proszę sprawdzić swoje dane. Lista została dostosowana dla potrzeb rejestracji. Proszę na mój adres email przesłać dane od (79-93) Nazwisko Imię , adres domowy i tel. kontaktowy . Lista z nazwiskami dla sądu do Rejestracji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Posiadaczy KMPKOBP 0-1989 musi być uzupełniona przed oddaniem do rejestracji. Wszystko już gotowe aby składać wniosek o rejestrację. Nowi chętni do zgłoszenia na członków proszeni o nadsyłanie danych do tabeli Twój udział (nazwisko ,adres i tel. do mojej dyspozycji)na mój adres e-meilowy KONTAKT 8.09.2011