Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książrczek Mieszkaniowych PKOBP 1970-1989

W dniu 10.02.2018 r.  Odbyło się o godz. 11.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  w Klubie Studencką „Nowy Zaczek” ul.3maja 5  Kraków..   W pierwszym terminie nie było kworum.  Zebranie odbyło się w drugim terminie o go0dz. 11.45.. Wzięło udział 14 członków Stowarzyszenia (lista obecności podpisana).

Po złożeniu sprawozdań  ,

Uchwala  nr 1 zebraniu udzielili absolutorium członkom zarządu i komisji rewizyjnej…  podjęto uchwały,  co do wyboru członków zarządu,  i członków komisji rewizyjnej.

Uchwała 2 Do Zarządu  Stowarzyszenia wybrano :

  1.  Andrzej Kubasiak
  2. Kubiszowski Jan
  3. Wacław Ryszard
  4. Zagórska Teresa
  5. Lisiecka Małgorzata
  6. Irzyniec Lucyna                                                                                                                                                                                                                 Uchwała nr 3 Do Komisji Rewizyjnej

1. Sadur Ryszard

2. Rama Dorota

3. Alicja Rodak

Uchwała nr 4   zmiana Statutu

Po naradzie członków Zarządu  ustalono, że funkcje w Krajowym Stowarzyszeniu Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBP z lat 1970-1989 zostają powołani:

Prezes ..           Andrzej Kubasiak

wice Prezes ..           Kubiszowski Jan

Skarbnik ..           Zagórska Teresa

Członek   Zarządu       Lisiecka Małgorzata

Członek  Zarządu       Wacław Ryszard

Członek  Zarządu       Irzyniec Lucyna

Po naradzie:  Komisja Rewizyjna  Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKOBO z lat 1970-1989  w  składzie:

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej    ..  Sadur Ryszard

Zastępca Przewodniczącego  ..                 Rama Dorota

Członek  Komisji Rewizyjnej                        Alicja Rama

 

Na Walnym Zebraniu  przedyskutowano też składkę od Członków  Stowarzyszenia .. jednorazowo ..od 30 – 100zł  w miarę możliwości finansowych.  Pieniądze przeznaczamy na  :

1. opłacenie strony internetowej

2. opłacenie porad prawnych

3. opłacanie korespondencji

4. będą też potrzebne środki na opłacenie delegacji do Warszawy na rozmowy z władzami III RP.   Dotąd pokrywaliśmy dojazdy z własnych pieniędzy. (rozmowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ..)